Umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA abandanya gusabwa ko yoshiraho Reta nshasha

0

Mu gihe kw’igenekerezo rya 7 Ruheshi 2018 ariho umukuru w’igihugu c’Uburundi Petero NKURUNZIZA yatera umukono kw’ibwirizwa shingiro rishasha rihinyanyuwe, umugambwe APDR usaba ko iryo bwirizwa shingiro ryotangura gushirwa mu ngiro, cane cane mu gushiraho Reta ifatiye kuri iryo bwirizwa shingiro, nk’uko bitegekanijwe mu ngingo zaryo za 123, 130, 288, 292.

Muri uwo mugambwe basaba kandi ko Reta nshasha yoshirwaho yoba ihurikiyemwo bose, ikitwa Reta y’ubumwe, aho akaba ari mu gihe ingingo yahora ivuga ko umugambwe uja muri Reta aba ari uwuba waronse ibice bitari munsi ya bitanu kw’ijana mu matora.

Mw’itangazo uwo mugambwe APDR wasohoye kuri uwu wa mbere, wateweko umukono na Gabriel BANZAWITONDE, barashimira umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA ku ngingo yafashe y’ukutazokwitoza mu matora y’umukuru w’igihugu ategekanijwe mu mwaka w’2020. Ariko rero, umugambwe APDR urafise ivyo usaba umukuru w’igihugu mw’ishirwa mu ngiro ry’iyo ngingo yiwe y’ukugasubira kwitoza. Gabriel BANZAWITONDE arongoye APDR avuga ati : “Tukaba tumusaba kuzofasha umugambwe wiwe gutora uwundi amusubirira mu mahoro.”