Umuhari MORENA usaba Perezida Ndayishimiye kwiyambura abantu bamuziritse atarukwo naho agatanga imihoho.

0

Umuhari MORENA usaba Perezida Ndayishimiye kwiyambura abantu bamuziritse atarukwo naho agatanga imihoho.

Le Mouvement MORENA s'exprime suite à l'ouverture d'une enquête par la CPI  sur le Burundi – Agence BUJUMBURA News

Mw-itangazo ryaraye rishizwe ahabona n-umuhari MORENA, Usaba umukuru w-igihugu c-uburundi Varisito Ndayishimiye kwikura abantu bamuziritse canke agatanga imihoho. Umushingwa manza Isidore        RUFYIKIRI arongoye uwo muhari amenyesha ko baruhijwe n-amajambo yama ashikirizwa n-umukuru w-igihugu c-uburundi mugabo bigaherera mu majambo gusa.

RUFYIKIRI aragaruka ku majambo amaze igihe ashikirizwa na Perezida Ndayishimiye ku bijanye n-abarya ibiturire aho  bazwi ariko ntibirukanwe, agira ati: « Ukaza wumva ngo abantu bariye ibiturire ngo mugire ubakwirikirane , abarundi twese tukarindira amaso agahera mu nzira. Mubuzwa niki guhana abonona itunga ry-igihugu ku buryo bunigaragaje? Ivyo vyose mubigira kugira muhume amaso abarundi mu moko yose mubagumize mu bujiji, mu bagumize mu bukene, ntakindi»

Uwo arongoye umuhari MORENA akabona ko Perezida Ndayishimiye yarakwiye gutanga imihoho mu gihe atoshobora kwiyambura abantu uwo muhari uvuga ko «bamuziritse»

«Twarasavye umukuru w-igihugu yuko nyimba adashoboye kutunganya ico gihugu , nyimba adashoboye kutunganya Leta igizwemwo bose n-abandi bamufasha gukora Leta yukuri ikomeye, nyimba atabishoboye kwikura abo bantu bamuziritse yoshikiriza abarundi izuba ryaka ati «jewe ndatanze imihoho vyananiye» nakare nibwo bugabo » Niko umushingwamanza Isidore RUFYIKIRI asigura.

Uwayahoze arongoye urwego rw-abashingwamanza bo mu Burundi akebura abasirikare b-uburundi kugendera ubuntu bakareka gukora amabi y-ubwicanyi n-ayandi mu ntumbero yo guhava bashimirwa bakajanwa mu butumwa bwo kugarukana amahoro mu makungu. Isidore RUFYIKIRI abivuga uku :«ubu baratoye n-ubwenge yuko kugira igihugu bacizizire inguvu zonyene batinya ni inguvu z-igisirikare hamwe n-iz-igipolisi ko arivyo vyoshangashirwa nkahandi bikabakura , baca barondera ubwenge ba bandi babafasha kwiyumvira no gucura ubwenge bubi bw-ingene bobagira abacengero, bama bariko barahurumbira kuja muri somaliya, kuja muri centrafrika. Uwutarajayo, ugasanga agenda ajungumirana ati nokora ikibi , novuga nabi , nogira iki vyohava bintwara muri somaliya»

MORENA irongera kandi igakebura abarundi kutitaba amaterefone abahamagara ngo babonane n-abantu kuko mu nyuma baheza bakagandagurwa. « Mwirinde gusamara, mwirinde kwitaba aaterefone abahamagara ngo mugende ahantu muje kubonana n-abantu, uwubarondera muramubwira abasange aho muri. Mwirinde gutembera mwenyene , mwirinde ico cose iyo Leta nuyo mugambwe boba bakora kugirango baronke icitwazo caho babaca ngo babice»  Niko kagohe RUFYIKIRI avunira abarundi.