Umuhȗza, Benjamin Mkapa, Ntiyatumiye Mu Biganiro Abafise Ivyo Bagirizwa n’ Ubutungane Bw’Uburundi

0

Mw’ikete aheruka kwandikira Abatavuga rumwe na leta y’i Bujumbura abatumirira mu biganiro biza bihuza abarundi bizobera mu Buganda itariki 24 Rusama 2017, Benjamin Mkapa ntiyashimye gutumira abafise ivyo bagirizwa n’Ubutungane bw’Uburundi, maze bikaba biboneka ko yashimye kuja ku Ruhande rwa Leta y’Uburundi : Nta kugirana ibiganiro n’abantu bafise ivyo bagirizwa n’Ubutungane.

Muri iryo kete ryandikiwe abatavuga rumwe na leta itariki 11 Rusama 2017, handitsemwo gutya: ” Turoshima cane mu gihe mwohitamwo ababaserukira badafise imitahe ibakurikirana iva mu butungane kubera ko ico kibazo kikiganirwako“.

Ikete rya Benjamin Mkapa ritumirira abatavuga rumwe na Leta gucagura ababaserukira badafise imitahe ibakurikirana iva mu butungane. Ni mu gihe iyo mitahe ibakurikirana( mandats d’arret) yasohowe n’Ubutegetsi bw’i Bujumbura ku muntu uwo ari wese abubangamiye.

Ni ibizwi neza ko ubutungane, mbere nuko Umugambwe CNDD-FDD ushikira ubutegetsi, bwamye bukoreshwa bwa gikoresho co guhahaza abatavuga rumwe na leta.Umukuru w’igihugu ahari ubu,Pierre Nkurunziza, yari yaciriwe urwo gupfa n’ubutungane igihe Buyoya yatwara Uburundi.

Igihe haba ibiganiro i arusha hagati ya Buyoya n’Umuhari ukirwana FDD ugwanya ubutegetsi bwa Buyoya, umugwi w’umuhuza mu biganiro wari urongowe ico gihe na Nyakwigendera Nelson Mandela waritanze mu gukingira abatavuga rumwe na leta bari bitavye ivyo biganiro.

Uguhabwa umutekano canke ubudahangarwa ni ikintu gisabwa mu gihe c’ibiganiro mu bihe usanga ubutegetsi butwara aribwo bwifitiye mu minwe ubutungane hamwe n’igisirikale.Mu guhitamwo gukumira abo batavuga rumwe na leta y’Uburundi, umugwi w’umuhuza Benjamin Mkapa uhisemwo kuja ku ruhande rwa Leta y’Uburundi.

Ivyo navyo bibonwa n’abandi ko ari ukwegamittra ku ruhande rumwe canke guhengama kandi abandi barenganijwe. Iyo mpagararo y’Umuhuza ntijana n’iciyumviro co kugira aho adahengamiye ari nayo kamere iranga umugwi wiwe w ‘ubuhuza mu biganiro bihuza Abarundi.