Ukuri ku modoka iteye uruhagarara mu gisagara ca Bujumbura

0

Hari imodoka imaze iminsi iteye uruhagarara mu gisagara ca Bujumbura, abayibonye bakavuga ko ari iyazanwe gusuzuma ahari ibirwanisho mu makaritiye yiyamirije ikiringo ca gatatu ca Petero NKURUNZIZA. Nyene iyo modoka atekewe n’ubwoba kubw’umutekano wiwe ushobora guhungabana, agasigura ko yayiguze muri BNUB, akabeshuza ivyo bavuga kuri iyo modoka yiwe.

voi

Mu gihe ikiringo c’ugusubiza ku bushake ibirwanisho biri mu banyagihugu batabifitiye uburenganzira caheze kw’igenekerezo rya 24 Gitugutu 2014, mu bushikiranganji bw’umutekano bamenyesheje ko hagiye gukoreshwa ibikoresho vy’ubuhinga bwa none igiporisi c’Uburundi caronse, muri ubwo bushikiranganji bakemeza ko ibirwanisho aho vyanyegejwe hose hagiye kumenyekana.

Kuva mu ntango z’iyindwi turimwo, ku mihoro ngurukanabumenyi itandukanye hagiye harerekanwa imodoka ivugwa ko ari iyo Reta y’Uburundi yaguze kugira ikoreshwe mu kwerekana ahari ibirwanisho. Iyo modoka aho iciye itera uruhagarara, abayibonye bakayihunga.

tu

Nyene iyo modoka yamirira kure ibivugwa kuri iyo modoka, akavuga ko yayiguriye umugwi MNUB wa ONU ujejwe gukurikirana ibijanye n’amatora mu Burundu.
Iyo modoka ikaba yahora ikoreshwa n’ibiro vya BNUB imbere y’uko bihinduka MNUB. Uwo nyene kugura iyo modoka avuga ko ibiro vya BNUB vyahora biyikoresha mu gutumatumanako amakuru, ariko akavuga ko ubu n’ivyuma vyariyo babikuyemwo imbere y’uko bayigurisha muri MNUB.

re

Uwo yaguze iyo modoka atekewe n’ubwoba kubw’umutekano wiwe, akavuga ko ata n’ibikorwa vya poritike canke imigambwe asanzwe ajamwo.

da