UBM News ads UBM News ads
Friday, June 14, 2024
No menu items!
UBM News ads UBM News ads

Ubuzima ni ikigeragezo ariko ivyiza biri imbere ni vyinshi cane ” Soma wunve !!

Kibasumba Beauty Online Store UBM News ads

Imibabaro yacu iratugerageza, Igituma tubicamwo vyose, Tukageragezwa cane, Ni ukugira ngo bidusunikire Ku vyiza biri imbere.

ubm news

Ni iki twokora? Mbese twabihunga? Mbese twakwipfumbata? Mbese twabihunga, Canke tworwana na vyo? Igisubizo kiroroshe kukivuga, Ariko kirakomeye kugishira mu bikorwa.

ese uzemera kuyoborwa n’Imana? ese uzemera guhora uyizeye? Uzokomeza kuyizera? Uzavyirengagiza se? Nanje nabinyuzemwo.
Ni ukuri: Nta caba ciza Nko gukomeza kuyoborwa n’Imana. Ongera wizere kandi unezerwe Uzabona Imana, ihora iteka hafi yawe.
Yibwire uti: Yoo, Mana yanje, Sinzi ivyo ushaka Ahubwo nzi ivyo nshaka Icambera ciza ni ugukora ivyo ushaka.

RELATED ARTICLES
UBM News ads
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments