UBM News ads UBM News ads
Monday, July 22, 2024
No menu items!
UBM News ads UBM News ads

Uburyo (4) bwiza bwo gusaba urukundo umukobwa wumurundi hamwe n’ingaruka zabwo

Kibasumba Beauty Online Store UBM News ads

Gutereta canke gusaba urukundo abasore babikora mu buryo butandukanye, gusa buri buryo bugira ingaruka zishobora kuvamwo no kurwimwa akenshi.
Ubu ni bumwe mu buryo bune bwiza bwo gutereta umukobwa hamwe n’ingaruka zabwo.pretty_black_woman_by_taylortheblondeone-d3hgtrc

1. Kubwira umukobwa ko umukunda ku munsi wa mbere ukimumenya.

Hari abasore babukoresha cane, nkakarorero agahurira n’umukobwa muri taxi canke mubikorane agahita amusaba urukundo. Iciza c’ubu buryo nuko iyo urukundo barukwimye bitakubabaza cane kuko uba umeze nkuwariko aragerageza.
Kenshi rero iyo ugiye gutereta umukobwa murubwo buryo nuko urukundo utaruronka niyo ururose nihamwe uzosanga mutazomarana imisi myishi bivanye nuko utabanje gutohoza ingeso zuwo mukobwa.

2. Kubanza ukimenyereza umukobwa ukamwigiraho incuti mbere yo kumusaba urukundo.

Ubu buryo nibwiza bwongera amahirwe yo guhabwa urukundo kuko umukobwa aba amaze kukumenya.

Ikibi cabwo nuko muri ca gihe uri kumwimenyereza hashobora kuza uwundi muhungu atazevye agasaba urukundo uwo mukobwa ikoresheje uburyo bwa 1, igahita imugutwara wewe ukiri muri vyabindi vyokugira umugenzi umukobwa.

Ikindi kibi nuko iyo barukwimye birakubabaza cane bikaba vyanakuviramwo ingaruka yo kutazongera gukunda kuko muri kwa kwiyegereza umukobwa bituma umukunda cane akakujamwo, kumwikuramwo bikaba ikibazo. Kandi ku mukobwa we si kenshi biba ko ahita agukundira ivyo, ahubwo akugira incuti isanzwe cangwa ikomeye ariko ivy’urukundo wewe wishyizemo nyene atabirimwo.

3. Kumutumaho umuntu baziranye akaba ariwe umubwira ko wamukunze.

Ubu buryo bworohera umuhungu ubukoresheje kuko umutwaro ntawikorera ngo awigereze aho uja. uwatumwe ajana ubutumwa neza ndetse agashiramwo nutundi tujambo twishi tunezereza abakobwa aho hose nukugirango ngo umukobwa niyunva ko wamukunze nawe azoce ahita agukunda.

Gusa rero ikibazo kihari canke Ivyago vyinshi nuko ushobora gutuma umuntu akaba nawe yarasanzwe afite uwo mupango wokuja gutereta uwomukobwa, Mugihe utumye umuntu nkuwo kandi nawe yarasanzwearondera uwo mukobwa, nuko amaze gushikayo aza kuvuga ibintu vyinshi vyububeshi bikugaragaza nabi imbere yuwo mukobwa, nkakarorero akavuga ko urwaye IBIFUKUNYI canke akavuga ko ufise ibindi bibazo kanaka ubwo nivyiza kwishikira kumukobwa ukamwibwirira ko umukunda.

Ikindi kandi abakobwa benshi ngo ntibakunda amabwire mu rukundo, baba bashaka kwiyumvira ako kajambo keza gaturutse mu kanwa k’umuhungu ukavuga, Ubwo rero iyo utumye ugaragara nkumuntu udafite ijambo.

4. Gukoresha ibikorwa vy’urukundo.

Kwereka umukobwa ko umukunda ukoresheje ibintu umurungikira, kumutembereza, kumutemberera cane, kumufasha muri vyinshi, gukunda kumuraba ukamwenyura cangwa ukamwicira akajisho n’ibindi bikorwa vyereka umuntu ko umukunda, bishobora kuguha amahirwe menshi kurusha buriya buryo butatu bwa mbere.

Ikibi c’ubu buryo nuko butoroshe kandi busaba igihe kinini ariko kuko uba ukeneye urukundo ntakundi nyene uragerageza uko ushoboye kugira urabe ko wahabwa urukundo.
Ubandanye utemberera UBMNews kuko mukanya turashiraho ibintu 5 uri umuhungu wakora bigatuma ukundwa nabakobwa benshi ? Posted by Eric Nyandwi

RELATED ARTICLES
UBM News ads
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments