Uburundi bwoba budashaka ko inama y’abakuru b’ibihugu vya EAC iba?

0

Uburundi bwashigikiye ko inama igira iya 18 y’abakuru b’ibihugu vya Afrika y’ubuseruko yari itegekanijwe kw’igenekerezo rya 20 Rusama 2017 ishirwa ku rindi sango. Uburundi nico gihugu ca mbere kivugiye ku mugaragaro ko gishigikiye ivyasabwe n’igihugu ca Kenya, ko iyo nama yoshirwa ku rindi sango.

Jean RIGI, umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bujejwe iyinjira ry’Uburundi muri Afrika y’ubuseruko yamenyesheje ko ivyasabwe na Kenya vyumvikana, kuko ico gihugu casavye ko iryo sango rihinduka, kuko ico gihugu kiri mu myiteguro y’amatora. Jean Rigi yasiguye ko amatora ari ikintu cubahwa mu bijanye n’intwaro y’igihugu.

Igihugu ca Kenya giheruka kwandikira ibindi bihugu vyo muri Afrika y’ubuseruko, basaba ko inama y’abakuru b’ibihugu vya Afrika y’ubuseruko yari itegekanijwe kw’igenekerezo rya 10 Rusama yoshirwa kw’igenekerezo rya 20 Rusama. Ibindi bihugu ntibiravuga namba bishigikiye ivyo vyasabwe na Kenya.

Uburundi bwaramaze kwemera ko buzotwitaba iyo nama, ariko ibiro vy’umukuru w’igihugu bikaba bitaramenyesha namba umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA ariwe azoserukira Uburundi muri iyo nama y’abakuru b’ibihugu, canke namba azorungika uwumuserukira.