Ubufaransa bwasubiriye gukorana n’Uburundi, ariko bamwe ntibabibona kumwe…

0

Igihugu c’Ubufaransa casubiriye gukorana n’igihugu c’Uburundi mu gihe imigenderanire hagati y’Uburundi yononekaye kuva mu mwaka wa 2015, niko Radiyo y’Abafarnsa RFI yamenyesheje.

Ubufaransa ni kimwe mu bihugu vy’Ubumwe bwa Buraya gifashe iyo ngingo yo gusubira gufasha Uburundi mu bijanye n’ubutunzi naho ibihugu bindi vy’Ubumwe bwa Buraya bitarasubira kurungika imfashanayo yavyo muri leta y’Uburundi.

Ubufarsana bukaba bugiye gukorana na leta y’Uburundi mu bijanye n’igisisrikare.

Vyumvikana ko ubu guhera muri uyu mwaka wa 2019 Leta y’Ubufaransa igiye kuza iracisha imfashanyo yayo mu vy’ubutunzi biciye mu kigega ca leta y’Uburundi, ivyari vyahagaze mu mwaka wa 2015.

Ariko rero, abatavuga rumwe na leta bobo bakabona ko Ubufarsansa bwihuse cane kubera ko leta y’Uburundi hari ivyo icagirizwa mu bijanye no kwubahiriza agateka ka zina muntu.

Kuva mu mwaka wa 2015, ibihugu vyishi vya Buraya na Amerika vyari vyarahagaritse imfashanyo yavyo biha leta y’Uburundi kubera amabi avugwa ko yakozwe mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015.