UBM News ads
Tuesday, March 5, 2024
No menu items!
UBM News ads

SOSUMO yahagaritse giturumbuka isekeza ryo guhingura isukari kubera ibikoresho bigeze aho umwansi ashaka.

Abayobozi b’ihinguriro ry’isukari SOSUMO baraye bafashe ingingo kuri uyu w’Imana yo guhagarika isekeza bahoramwo ryo guhingura isukari. Umwimbu ubonetse muri uno mwaka ukaba ari muke cane, ibitari bwigere biboneka kuva iryo shirahamwe rya Leta ribayeho. Zimwe mu mvo zatumye iryo sekeza rihagarikwa giturumbuka harimwo ibikoresho bigeze aho umwansi ashaka.

Amatoni 13.714,32 niyo yari yanditse kuri uyu w’Imana ku rubaho rushirwako ku kuntu umwimbu w’isukari wa Sosumo utera wiyongera ku musi ku musi. Kuri uyo mwimbu rero, bitegekanywa ko ushobora kwiyongera ku dutoni dukeyi dushobora gushikana ku matoni y’umwaka wose angana amatoni ibihumbi 14. Utwo dutoni duke ni udusigarira tuva mu bikono bisanzwe biyikora.

Umwimbu nkuyo rero, abakozi ba SOSUMO bavuga ko bawuheruka mu 2007 igihe iryo shirahamwe ryari rirongowe na Alexis Ntaconzoba , uwo mwaka uyo muyobozi bikaba vyanaheze yisanze mw’ibohero rikuru rya Mpimba kubera ubunyonyezi .
Kuri uyu musi w’Imana rero, ku bakozi ba SOSUMO isekeza ryaheze nk’umwana apfanywe n’umuvyeyi kuko nta ngunga yavugijwe nkuko vyari bimenyerewe . Mw’ishirahamwe SOSUMO mu bisanzwe mw’isekeza ryo gutangura gukora isukari ryahora riba mu kwezi kwa Ruheshi, ico gihe ingunga yasamirana incuro zitanu. Uyu musi kuwa 3 Kigarama 2023, ingunga yari kuvuzwa gatatu nk’ikimenyetso co gusozera isekeza ariko ntacakozwe nkuko vyari bimenyerewe. Bitayeko isekeza ryo gukora isukari ryahora risozerwa kuwa 20 Kigarama.

Imvo rero ngo ni nyishi zatumye iryo shirahamwe rya Leta ripfunga ubutarariye iryo sekeza nkuko bivurwa n’abakozi b’iryo shirahamwe. Imvo ngo ni zibiri: Imvo z’ubuhinga hamwe n’iz’ikirere.

Kw’iyo mvo y’ubuhinga, Abakozi ba SOSUMO basigura ko ibikoresho vyo guhingura isukari bimaze igihe bikora nabi ibindi navyo bikaba vyarapfuye, ibituma abakozi baza bakora nabi na nabi. Imvo ya kabiri ijanye n’ikirere nayone iri muvyatumye SOSUMO ihagarika gihutihuti isekeza ryo guhingura isukari kubera ko imvura nyishi imaze irwayo ituma amamashini amwamwe akora ico gikorwa aza arashayagurika.

Ingorane rero zigiye kuba nyishi muri SOSUMO , ubwa mbere ni ku bakozi kuko bafise amakenga ko batazobandanya bahembwa. hari kandi ibikaju vyinshi biraye vyari bigeze kuvamwo isukari.

RELATED ARTICLES
UBM News ads
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments