Robert Mugabe Abandanya Afatirwa Ibihano na Trump.

0

Nkuko ikinyamakuru Washington Times kibimenyesha, Umukuru w’igihugu ca Leta Zunze Ubumwe Za Amerika, Donald Trump, yariyeyemeje ‘ kurwanya’ abo yise abakuru bibihugu bo muri Africa ‘bagorana’ igihe yogiye ku butegetsi, ivyo akaba yabivuze igihe yariko ariyamamariza igiti c’umukuru w’igihugu mu mwaka uheze.

Mu mayinga abiri aheze, Donald Trump yatangaje ko ‘yafashe inzira z’amategeko’ kugira yiyemeze neza ko umukuru w’igihugu ca Zimbabwe yabujijwe kwinjira mu gihugu ca Singapore, igihugu vyiyumvirwa ko Robert Mugabe afisemwo amatungo kandi akaba aro igihugu yama yagiyemwo mu gihe akeneye kwivuza.

Donald Trump avuga ati: “Ndacafise akaryo ko gutuma Afrika iba iyikomeye kandi kandi iyi ni intango gusa, narabujije ko Robert Mugabe yinjira mu gihugu ca Singapore kubera ukutubahiriza kwiwe uburenganzira bwa kiremwa muntu, kuko atokwubaka ibitaro vyiwe hama akaza arivuriza mu gihugu ciwe?”.

Trump (i Bubamfu) na Mugabe( i Buryo)

Turetse ko Trump yabujije Robert Mugabe kwinjira muri Singapore’ igihugu c’igikundiro’, umukuru w’igihugu ca Amerika yarasavye kandi Ishirahamwe Mpuzamakungu ONU ko ryokwaka Robert Mugabe Passport yiwe Mpuzamakungu.

Nkuko Washington Times ibandanya ibivuga, Umukuru w’igihugu ca Zimbabwe yoba agifise gusa imisi 21 kugira asubire gusaba Passport isanzwe.

Naho biri ukwo, Umukuru w’igihugu ca Zimbabwe Robert Mugabe avuga ko yiyemeje ‘gusubiriza mu nkoko Donald Trump’, ariko akaba atavuze ko uko azobikora.