Tuesday, December 6, 2022
HomeNewsPierre Nkurunziza Yarakebuye Bikaze Abategetsi Bava Mu Mugambwe Wiwe Batwara Igihugu.

Pierre Nkurunziza Yarakebuye Bikaze Abategetsi Bava Mu Mugambwe Wiwe Batwara Igihugu.

Mu bihe bitari bwaboneke, umukuru w’igihugu Pierre Nkurunziza yarakebuye bikaze abategtetsi bava mu mugambwe wiwe bo ku rwego rwo hejuru, yibutsa abamwumviriza ko igihugu c’Uburundi kiri imbere y’umugambwe uri ku butegetsi, aca yongera arabakarira kuba bananirwa no gushira Uburundi mu kibanza ca mbere.

Pierre Nkurunziza akaba yarahambariye bamwe mu bategetsi bo ku rwego rwo hejuru bava mu mugambwe CNDD-FDD ku ngendo zabo mbi aca ababwira ko bokora bahuza nkuko abarongozi b’gihugu bakora mu buryo bubereye.

Ku musi wa kane mu ndwi turangije, umukuru w’igihugu Pierre Nkurunziza yaragize uruhara mu misa yo gushima Umugambwe CNDD-FDD wari wateguye kugira bibuke ivyo baciyemqwo mu kurwanywa mugihe c’amatora ya 2015. Abategetsi bo kurwego rwo hejuru bo mu mugambwe CNDD-FDD bari bakoranye ku cicaro gikuru c’uyo mugambwe mu gisagara ca Bujumbura.Pierre nkurunziza yari yashizwe ku rutonde rwabaza gushikiriza ijambo.

Pierre Nkurunziza yarashimitse ku vyuko Ikiringo ca gatatu ciwe ceguriwe Imana hama aca arakarira bimwe bikomeye abategetsi batwara bava mwuwo mugambwe. Yavuze ati” “Nitwebwe tubazwa ibishikira igihugu cacu: ingorane z’amazi canke uruzuba, imyuzure, Ukunyuruza amatungo ya Leta, igiturire, vyose turabibazwa, ariko barya batwara abagore babiri, abasambura imibano, abatera imbanyi abana bakiri kuntebe y’ishure, abiba imiti yo gufasha ababrwaye, bose bari muri mwebwe”.

Pierre Nkurunziza, Umukuru w’igihugu c’Uburundi

Pierre nkurunziza yafashe ako kanya mu kuvuga inkuru y’umuntu we nyene yari yahaye ibikoresho vyo kwubaka. Uyo muntyu atavuzwe izina yari yahawe n’umukuru w’igihugu ibikoresho vyo kwubaka, yaciye yihagira mu buryo butemewe n’amategeko iryo tongo ry’impfumvyi hanyuma yiyubakira inzu yiwe bwite. “N’ibigaragara ko abantu bakora gutyo bari muri mwebwe ngaha”, niko Pierre nkurunziza yavuze. “Idini ry’ukuri ryitaho impfuvyi n’abapfakazi, ariko mweho murabahahaza”, niko Nkurunziza abandanya.

“Hariho ibintu Imana idashaka ko dukora”, niko abandanya. “Nimuze twerekane ku bantu badutoye ko tubibereye vyukuri”. Pierre Nkurunziza yarabandanije akarira abatagamburujka amategeko, abasahura amatungo ya Leta hamwe na barya baja mu vyo kudandaza ikawa mu buryo butemewe n’amategeko hamwe n’Ubutare nka Coltan.

Pierre nkurunziza avuga ati: “ Turafata ingingo yo guhagarika urudandazwa rutemewe n’amategeko rw’ubutare hamwe n’ikawa, ariko turatangara iyo dusanze ko abo dufatanye itonga ari abagumyabanga”.

Leonidas Hatungimana,yigeze kuba ari muri uyo mugambwe akongera akavugira umukuru w’igihugu, avuga ko ivyo Umukuru w’igihugu avuga arivyo ariko ko ata cizere afise c’uko bizoja mu ngiro.Hatungimana avugas ati: “ Ivyo yavuze ntaco bizohindura mu bategetsi biwe bo ku rwego rwo hejuru, kuko barya yariko abwira barazi ko ijambo ryiwe ritajana n’ingiro”.

Must Read

RDC: M23 yemeye guhagarika intambara no gusubira ku birindiro vyayo vya...

0
Umuhari M23 wemeye guhagarika intambara ndetse no kurekura ibice vyose uherutse kwigarurira biri mu buseruko bwa Congo, mu ntara ya Kivu y’uburaruko. Itangazo ryo kuri...