Petero NKURUNZIZA yaraye ashizeho umugwi udasanzwe kandi udahuriyemwo na bose ” soma hano wumve

0

Uwo mugwi wa barundi waraye ushizweho n’Umukuru w’Igihugu akaba yavuzeko uwo mugwi ko abantu bose bagiye
mumyiyerekano batemerewe ku winjiramwo kandi ngo uzoba wegukiye ibiro vy’Umukuru w’Igihugu nta Mushingamateka canke Umukenguzamateka awufiseho ububasha uwo mugwi uwuzogenga abazowukoramwo ni Petero NKURUNZIZA nyene niwe azokwitorera abazowukoramwo.

10

Nkuko rero iryotegeko rya NKURUNZIZA ribivuga nguwo mugwi uzobufise intumbero y’ukubahiriza amakategeko , kubahiriza agateka kazina muntu, ugusubiza hamwe kw’abarundi hamwe nogusubiza amahoro mubanyagihugu.

Umuntu agarukiye aho abonako NKURUNZIZA afise intumbero nziza yogufasha uburundi nabene burundi.
Kuvyerekeye abazoshirwa muruwo mugwi naho nyenye umuntu yohihendera, iryo tegeko ry’uwo mugwi rivugako kubantu cumi nabanu (15) bazoba bawugize batatu (3) bazova mu mashengero abandi batatu (3) bazova mu migambwe canke mubanyepolitike batari munama nshingamateka na nkenguzamateka aho rero biraboneka ko NKURUNZIZA azoba yugururiye imiryango yuwo mugwi  kubanywanyi bahurikiye mu mugambwe wa FNL usanzwe uri mu Runani Amizero y’Abarundi bemeye kuja murizo nzego.

Abandi bazoba bari muruwo mugwi nabandi babiri (2) bazova mu migambwe itari munama nshingamateka babiri (2) bazova muvyicaro vyapolitike bitavuga rumwe na Reta umutwa umwe (1) umupolisi umwe (1) umusilikare umwe (1) umucamanza umwe (1) uwuserukira ihwaniro ry’urwaruka FORM DES JEUNES umwe (1).

ikindi umuntu yokwihweza n’ukuntu Petero NKURUNZIZA ico azokora kugira ashireho abazokora  muruwo mugwi kuko ariwe nyene azobishirirako, ubandanyije usoma munsi ubona ko ahanini uyumugwi uje gukingira ikibaba abanyamigambwe bamwe bamwe bigeze kuja kurugamba kugira uzoshobore kubakingira ikibaba; bisigura yuko umuntu wese akomoka ku mugambwe CNDD-FDD canke FNL canke uwundi muhari wagwanije Reta woba ufise umuntu akora munzeko zigihugu haba mu gipolisi canke mu gisirikare nahandi yoba yagirizwa ivyaha vyo muntambara canke ayandi mabi yerekeye ibijanye nagateka kazina muntu ariwe yemerewe kw’injira muruwo mugwi bisigura yuko uzoba uje kumukingira ikibaba kijanye n’ivyaha aba yarakoze mu ndwano.

Tworangiza tubamenyesha ko uwuzogenga amategeko ari kizigenza Petero NKURUNZIZA biboneka ko yawushizeho kugira awifatire mpiri kuko ntamushingamateka canke umukenguzamateka azoba awurimwo, bisigura uwo mugwi uzoganira n’uwo agomvye ukumire abo ashaka cane cane abo batavuga rumwe nawe nka CNARED.