Petero NKURUNZIZA: Abana papfunzwe bagirizwa ikiringo ca 3 nibarekurwe.

0

Abana papfunzwe bagirizwa ikiringo ca 3 ca Petero NKURUNZIZA ko bagiye mw’ibarabara kugira imyiyamamazo yokuciyamiriza, avuga ko bihweje neza basanga barababeshe ngo kuko abanyamigambwe bamwe bamwe bafashe abana babaha ibiyayura mitwe kugira baje mw’ibarabara ngo biyamirize.

pt

Ngo ariko ntibisigura yuko bazoca babarekura ngo bagende, ngo bazotangura babahe inyigisho zogukunda nogukundisha Igihugu, aca abacira n’imigani: ngo igiti ntikigukora mujisho kabiri kiba kigomvye kurimena kandi ngo intabwirwa ibwirwa n’uko amaso atukuye.

Yarangije avugako nabanyamigambwe bamwe bamwe boba bapfunzwe biciye murubwo buryo ko naba bazorekurwa nkabandi, avugako kuboba bahora biga ko bazosubizwa mu mashure hanyuma abandi bazoba bari barananiwe na mashure ko bazoca bajanywa mu mashure yokw’igisha imyuga ngo kuko irigara ntaco rimaze atari ukugwiza ivyiyumviro bisambura Igihugu.