Papa Francis: Kwubaka Impome Ntibikenewe

0

Kuru uyu musi wa gatatu Papa Francis yamenyesheje ko ikibano kidakwiye kwubaka “impome ariko gikwiye kwubaka ibiraro” mu kuremesha imigenderanire myiza hagati mubanyagihugu, yongerako ko ari bibi kuvuga nishavu n’akantu ngo “Nzotuma muriha amahera kururwo ruhome”.

Umukuru wigihugu wa amerika Donald J. Trump yariyemeje kwubaka uruhome kumupaka w’igihugu ca Megizike kandi agategeka abanyagihugu ba Megizike kuriha amahera kururwo ruhome. Uyo mu Papa ava mu gihugu ca Argentine ntiyacishijemwo Trump canke urwo ruhome mumajambo yiwe.

Papa Francis

Mu mwaka uheze, munyishu yahaye Trump igihe yariko ariyamamaza ku mbono yiwe kuvyerekeye Abimukira n’umugambi wiwe wo kwubaka urwo ruhome ku mupaka wa Megizike, Francis yavuze ko umuntu afise ivyiyumviro nkivyo “atari umukirisu”.

Mu kwezi guheze yatanze ikiganiro avuga ko ataco yovuga ku vyerekeye Trump uko azokora gushika abonye uko muvyukuri akora ibintu bimwe bimwe ari Umukuru wigihugu ca Amerika.