P.Claver Mbonimpa: ‘Uburundi ubu bufise amabwirizwa-shingiro abiri’.

0

Mu nama yatunganijwe n’Inama Nshingamateka ya Buraya kugira yige ikibazo c’Uburundi yatanguye ejo ku wa 04 Ruheshi 2018, haratumiwemwo Pierre Claver Mbonimpa asanzwe ari mu baharanira agateka ka zina muntu akongera agatwara APRODH hamwe na Catherine Mabobori asanzwe aharanira agateka k’abakenyezi n’abigeme.

Muri iyo nama hiyemezwa ko Ubumwe bwa Buraya bukwiye gufata ingingo ruhasha kandi zikomeye ku Burundi kugira ngo uguhonyanaga agateka ka zina muntu mu Burundi kurangire burundu.

Mw’ijambo Pierre Claver Mbonimpa yashikirije, yavuze ati: “Inyuma y’amatora yo guhinyanyura ibwirizwa shingiro mu Burundi, hasigaye hari amanwirizwa shingiro abiri: rimwe ryavuye mu masezerano ya Arusha, hamwen’irindi ry’umukuru w’igihugu Pierre Nkurunziza”.

Ijambo Catherine Mabobori nawe yashikirije yamenyesheje ko Uburundi buhonyanga amategeko agenga Demokrasi. “Leta y’Uburundi yarahonyanze ingingo z’Ubumwe bwa Afrika hamwe n’akarangamutima k’amasezerano y’i Arusha”, niko Mabobori yamenyesheje.

Ubumwe bwa Buraya bukamenyesha ko bwama bukurikiranira hafi ikibazo c’Uburundi, ariko ko hakiri ukutabona kumwe no kutagira igikorwa ku kibazo c’Uburundi mu makungu.