ONU: Isi Yose Iriko Ihura N’Ikiringo C’Amakuba Kuva Mu Mwaka Wa 1945.

0

Nkuko Ishirahamwe Mpuzamakungu ONU ribisigura, kuva mu mwaka wa 1945 intambara ya kabiri y’isi irangiye, isi iriko ihura n’icago c’amakuba,kandi ONU ikaba isaba ko hoboneka imfashanyo kugira birindi ico “cago”.

Stephen O’Brien, ajejwe agateka ka zina muntu muri ONU avuga ko ikiza c’inzara kibamgamiye abantu barenga imiliyoni 20 mu bihugu vya Yemen, Somalia, Sudani y’Epfo na Nigeria.

Ishirahamwe ryitaho agateka k’abana UNICEF riramaze kugabisha ko abana 1 400 000 bashobora guhitanwa n’ikigoyi uyu mwaka.

Stephen O’Brien amenyesha ko amahera angana n’amadolari y’abanyamerika imiliaridi 4.4, nk’amarundi arenga imiliaridi ibihumbi cumi (nka 10 000 000 000 0000) yari akenewe kugira bikingire ico kiza.

Uyu mwana wo mu Gihugu ca Yemeni ararwaye cane ku buryo adashobobora no gufungura

O’Brien yavuze ku musi wa Gatanu mu nama y’umutekano wa ONU: ” Turi mu bihe bigoye muri kahise k’abantu, kuva Ishirahamwe Mpuzamakungu ONU ribayeho mu mwaka wa 1945, kuva mu ntango z’uyu mwka wa 2017 isi iriko ica mu bihe bigoye cane”.

“Abana barafise ubwoba, barahevye amashure, ikibano na kazoza vyose bizotakara. Inyungu z’abanyagihugu zose ntizikiboneka. Abanyagihugu benshi bazoguma bimukanga kanadi bazobandanya bimuka kugira barabe ko borokoka kino kiza , navyo bikazotuma haba umutekano muke mu turere twinshi tugize isi”, niko Stephen O’Brien abandanya avuga.

Ibiriko bituma hataboneka imfashanyo yihuta ni intambara usanga zibandanya urutavanako, kubura ubutegetsi bwisunga amategeko, Ubutware Bubi, ukuba ibihugu bimwe bimwe bikiri mu nzira y’amajambere.