OIM Yatanze Imfashanyo Ku Bahuye n’Imyuzure mu Burundi.

0

Mw’itangazo OIM yashize ahabona, imiryango y’Abarundi irenga 1000 yahuye n’imyuzure yaronse imfashanyo y’ibisakazo, ibintu bitari ibifngurwa babironkejwe n’ishirahamwe OIM(Organisation Interational de Migration).

Imyuzure yabangamiye cane cane uturere two mu bumanuko bushira uburengero bw’Uburundi, aho yasitaguye amazu arenga 1000 maze bituka imiryango irenga 4000 isigara mu kangaratete, nk’uko OIM ibishira ahabona.

iyo mfashanyo ikaba yatanzwe hifadikijwe OIM NA Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (USAID/OFDA) na Department for International Development (UK) harimwo abakozi bn’abitanga muri Croix Roge Burundi bafashije mu kwubaka utuzu abo barundi bahuye n’ivyago kugira baronke aho bakika umusaya.

Mri komine Nyanza-lac mu ntara ya Makamaba aakaba riho OIM yatanze ivyo bikoresho ku bahuye n’iyo myuzure aho hatanzwe ibikoresho bishika 200 hamwe n’imfashayo ya OMS y’imisegetera ishika ku 597, nk’uko OIM ibishira ahabona.