Ntwari Igor abandanya atera imbere mu mwuga wiwe w’ugufotora.

0

Ntwari Igor azwi nka Holyziner n’umwana w’umurundi akiri muto cane ariko afise ingabirano idasanzwe,asanzwe akora umwuga wo gufotora,akaba awumazemwo imyaka igera kuri ibiri.
NYuma yaho ikinyamakuru canyu ubmnews tuboneye ingabirano idasanzwe yuyo mwana,twaramwegereye,turamubaza ibibazo bimwe bimwe.
igor wow
Twaramubajije icatumye yinjira muri uyo mwuga?
Igor ati: Icatumye ninjira muri uyo mwuga wo gufotora nuko ari umwuga nkunda cane kandi n’umwuga namye nkunda kuva nkiri umwana muto cane,biranryohera kubona amasanamu akoze neza bigatuma abantu batahura neza ico ifoto ishatse kuvuga.
Nizihe ngorane uhura nazo?
Ingorane mpuranazo n’ingorane z’uburyo kuko hano mu gihugu cacu biragoye kuronka umuntu agufata mu mugongo.
Ushaka gushika hehe?
Nshaka gutera intambwe mu mwuga wanje,ego ndacari muto cane mu mwuga,ndacafise vyinshi nshaka gushikako mu mwuga so ndipfuza ko umunsi umwe umurundi wese azoba afise i foto iriko umukono wanje Holyziner.
Nuwahe muntu ukunda cane muri uyu mwuga?
Abantu nkunda muri uyu mwuga ni benshi cane ariko umuntu nkunda cane ni Teddy Mazina kuko kuva nkiri muto cane nama mbona amafoto yiwe bigatuma nipfuza kuba nkawe.
holyziner
Nakahe kajambo ka nyuma woshikiriza?
Akajambo ka nyuma noshikiriza nuko nobwira abantu bose bakora ibintu vyo gufotora ko boshira imbere akazi batoshira imbere amafaranga.
Tworangiza tubamenyesha ko uwokenera uyu musore ko amufotora mu manza,mu biteramo,mw’ihayanishwa canke mu bindi bintu ko bomurondera kuri 75874964 ku bakoresha whatsap canke kuri e-mail yiwe Ntwariigor@yahoo.fr,kubakoresha instagram bomurondera kuri Holyzinerphotograpy.

Aya namwe mu mafoto uyo muhungu yafotoye.
yousla igor luc noel igowow