Nkurunziza yoba ashaka intambara ku banyagihugu?

0

Nkuko Leonard Nyangoma umukuru w’umurwi washizweho kugira ugarukane amahoro mu gihugu (Cnred) yabivuze kuruyu wa kane, yahamagariye umukuru w’igihugu kuva kubutegetsi vuba bwangu hama hagashingwa Leta y’imfatakibanza. Avuga ko Leta y’i Bujumbura iriko igira ico ishoboye cose kugira igume k’ubutegetsi, akongera akavuga ko Petero Nkurunziza ashaka intambara hagati ye n’abanyagihugu badahengeshanya mu kwiyamiriza ikiringo ce ca gatatu. Ivyo akaba yabivugiye kw’i telephone abibwira uruganda rujejjwe gutanga amakuru AFP.

55cc62283570b546533ffcb7

Arabandanya avuga ko situation turimwo itifashe neza nagato yaba mu vy’ubutunzi, politike mbere ko n’mutekano ubandanya guhungabanywa buri saha kuyindi kandi ko cane cane Leta itoteza abanyagihugu bamwiyamirije n’ababatwara aho bamwe bafungwa, bagahohoterwa mbere abandi bakicwa atacamira.

Leonard nyangoma akaba ariwe watanguje umugambwe uri kubutegetsi CNDD mu 1994. Akaba yatowe muri nyandagaro mu nama yahuje abanyepolitike batari bake bahunze igihugu, batwara amashirahamwe ategamiye Leta yabereye i Addis-Abeba ngo abe umukuru w’umurwi ujejwe kwubahiriza amasezerano yi Arusha n’iyubahirizwa ry’Intwaro mfatakibanza y’amategeko CNRED mu mfunyofunyo.  Intumbero nyamukuru akaba ari kubogoza umukuru w’Igihugu nyuma yuko ikiringo ciwe co gutwara kirangira itariki 26 nyandagaro.