Nkurunziza arashimira Imana, ariko kandi akagabisha abagerageza gutembagaza ubutegetsi.

0

Mu kiganiro umukuru w’igihugu c’Uburundi, Pierre Nkurunziza, aheruka gutanga co gukenguruka intambwe igezweko inyuma yo kurangiza imyaka itatu asubiye kwizerwa akarongora Uburundi, vyagaragaye ko akengurukira ‘Imana yamugejeje aho ari ubu’.

Mu majambo we nyene yiyandikiye kuri Twitter yiwe , Nkurunziza yamenyesheje ati:”Imana yagiriye neza Uburundi, Abarundi n’umuryango wacu mur’iyi myaka itatu irangiye dusubiye kwizerwa ngo turongore iki gihugu ciza c’Uburundi. Iki ni igihe co gushima Imana ko yabaye mu ruhande rwacu. Turashimiye abifatanije natwe mu gusenga dushima. Icubahiro kibe ic’Imana”.

Ariko rero akaba yaranagabishije abashaka gutembagaza ubutegetsi ko bovavanira niyo ngendo yo gushaka gushikira ubutegetsi biciye mu nguvu.

“Abanyagihugu bakunda igihugu barahimbawe cane ku ntsinzi, ariko abansi b’igihugu aho bari hose baratangaye kubera batabona ico bari bukore”, niko Nkurunziza yamenyesheje.

Akaba kandi yamenyesheje ko amatora ya 2015 yagenze neza kubera ko yabaye mu’mutekano ntangere’.