Mu gihugu c’ Ubwongereza haguye ikiremwa kidasanzwe kiri mu bwoko bw’ abamarayika beranda.

0

Iyi ikaba ari imwe mu nkuru yari imaze imisi iriko iravurwa mu mpande zose z’ isi, UBM NEWS yashimye kubashikiriza.

11798300_730827097044548_1409838867_n

Hari mu gihugu c’ Ubwongereza, mu misi itari ikirenga iheze, haguye ikiremwa kidasanzwe giturutse mu kirere. Bitewe nk’ uko ico kiremwa giteye n’ ukuntu abashakashatsi bakibonye, Biravurwa y’ uko coba kiri mu bwoko bw’ abamarayika beranda twama dusoma mu bitabo vyeranda.

11787379_730826973711227_964434914_n

11793157_730826947044563_535817573_n

Tukongera tubamenyesha y’ uko abahinga baturuka mu bihugu bitandukanye, bamaze gukoranira hamwe kugira ngo batangure imigambi yo kugikorera ubushakashatsi.

11824193_730826923711232_1860170353_n