UBM News ads UBM News ads
Tuesday, May 28, 2024
No menu items!
UBM News ads UBM News ads

Menya hano ibintu 6 vyiza cane wokorera umukunzi wawe akazorinda apfa atakwibagiye m’ubuzima !

Kibasumba Beauty Online Store UBM News ads

Abakobwa bamenyereye ko abahungu aribo bagomba kwirya bakimara kugira ngo berekane urukundo, Ariko umukobwa wese aho ava akagera yarakwiye kumenya ko urukundo atari urw’umwe ahubwo ari urwa babiri.

love

Umukobwa agomba gukora vyose kugira ngo yereke umukunzi wiwe ako amukunda vy’ukuri. Iyo umuntu agitangura gukundana naho yoba afise imyaka 12 aba yumvako uwo bakundana ariwe bazobana, yamara bikunze gushika gake kubera benshi usanga bahebana bivanye nuko usanga batazi ivyo gukora bishimisha abakunzi babo.

Niyo mpamvu rero uba ugomba kwirinda guheba umukunzi wawe kuko uba utazi aho muzohurira, kurubu haraboneka abasore basigaye birukira abagore kubera ubutunzi, iyo ubuzima buhindutse batangura kwicuza impamvu birengagije abo bakunda bakirukira ubutunzi.

Iyo ukundanye n’umusore ukamwereka urukundo rw’ukuri bituma aguhoza k’umutima naho yoguheba haragera igihe bimwankira akakugarukira. Ibi n’ibintu vyiza wokorera umusore akazorinda apfa atarakwibagiye m’ubuzima.

couple-unhappy-black

1-Gira ikintu kimwe umukorera buri gihe: akarorero rondera nk’uburyo bwawe bwisangije bwo kumutemberera canke bwo kumubaza amakuru yiwe. Ushobora no kugira ibindi umukorera nkokuja kumuraba murugo iwe aho atuye canke aho akorera buri gihe kw’isaha imwe no ku munsi umwe wahaca ukamupepeya kuburyo ubimumenyereza noneho hagize igihe ntubikore bikamutera kuvyibazaho.

2-Uzomukorere ikintu muburyo atari yiteze : Urondera ikintu kimwe womukorera coroshe cane ariko wagikoreye ubushakashatsi ukoresheje ubwenge bwinshi kandi ugikore utamuteguje kuburyo nawe ubwiwe atungurwa bikamutangaza cane.

3-Indabo : Gira indabo yawe wisangije umuraba, imeze neza kandi irimwo urukundo, uze ukunda kuyimuraba igihe muri kumwe, uyimurabe akanya. Ibi binabongerera kubandanya kuba umwe mu rukundo.

4-Menya ibimushimisha: Bisabwa umenye ibishimisha umukunzi wawe, kandi ukiga gushimishwa n’ibimushimisha. wIrinde kwikunda no kumvako ivyo ushaka yuko arivyo bifise agaciro gusa, ahubwo menya kumwubaha cane, kumuba hafi no kumwitaho ivyiwe abe arivyo ushira imbere.

5-Mwigishe ivyo ukunda: Hari ibintu ukunda kurusha ibindi, hari n’abantu ukunda cane mu buzima bwawe, igisha umukunzi wawe gukunda ivyo ukunda kuko ntiwokwizera neza ko ivyo ukunda abizi vyose.

6-Ntihazogire ico umwima: Ivyo umukunzi wawe azogusaba vyose ntuzogire na kimwe umwima, ibishoboka vyose, ivyo ufise vyose ntihazogire na kimwe umuhakanira. Kuko umuntu wahaye umutima wawe ntakindi uba usigaje, Gusa uzokwirinde kuryamana nawe igihe cose mutarubaka urugo, kuko niyo wanka kuryamana nawe munyuma we akagenda akaryamana n’abakobwa bashika kuri 10 azakugarukira kuko azobona ko utandukanye n’abandi bakobwa ” abahungu bubu turabesha cane ngo utemeye kuryamana natwe ngo duhita tuguheba, ubwo nububeshi ahubwo abahungu benshi babikora kugirango gusa barabe ko umeze nkabandi bakobwa bityo uze urihagaraho cane kuko niwihenda nagato umuhungu azoguheba kuko rimwe na rimwe azokwibaza ko uri indaya canke se ko uryamana n’abahungu abaribo bose, ubwo Uzomukorere vyose, na biriya twavuze ruguru ariko wirinde kuryamana nawe, ubigendere kure cane kuko niwibesha azokwibagira vuba cane.

RELATED ARTICLES
UBM News ads
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments