Mbega Reta y’Uburundi izokwishura ku rwandiko igiye kurungikirwa na Reta zubumwe bwa BULAYA?

0

Inyuma y’ingingo y’ibihano biheruka gufatirwa abategetsi bane bo mu rwego rw’umutekano w’Uburundi, ishirahamwe ry’ubumwe bwa Bulaya rigiye guhamagarira Reta y’Uburundi mu biganiro. Ivyo biganiro bigiye gutumwako kandi inyuma y’ingingo y’igihugu c’Ububurigi y’uguhagarika imfashanyo zahora zihabwa Uburundi, ziharurwa mu miriyoni 60 z’amafaranga y’amanyaburaya.

PT

Ntiribaye irya mbere igihugu co mu muryango w’Ubumwe bwa bulaya gifatira ingingo nk’iyo igihugu cahora gifasha, ahubwo akaba ari uburyo bwo gutumirira abategetsi b’Uburundi ko bokwubahiriza ivyiyumviro vy’abo batavuga rumwe, hagategurwa ibiganiro vya poritike bidakumira bihuriramwo na bose.

Nk’uko amakuru yemezwa na Alexander de Croo, umushikiranganji wa mbere w’igihugu c’Ububirigi abimenyesha, mu ntango z’indwi iza, ikete ry’ubutumire bw’ukwitaba ibiganiro rizorungikirwa, Reta y’Uburundi muri iryo kete Reta ikazomenyeshwa ku mugaragaro ko yananiwe gushira mu ngiro ivyo yiyemeje, bisanzwe biri mu ngingo ya 96 y’amasezerano y’i Cotonou, bijanye n’intwaro rusangi hamwe n’ukwubahiriza agateka ka zina muntu. Abategetsi b’Uburundi bazoba bafise iminsi itarenga mirongo itatu y’ukwishura iryo kete, aho mukamenya ko bishitse Reta y’Uburundi ntiyishure iryo kete, amasezerano y’ugufashwa kw’Uburundi azoca ahagarikwa yose. Reta ifashe ingingo naho y’ukwishura iryo kete, ikemera ibiganiro, impande zompi (ishirahamwe ry’ubumwe bwa buraya na Reta y’Uburundi) zizoba zifise amezi ane kugira bumvikane ivyokorwa kugira imfashanyo zisubire gutangwa ku Burundi. Aho mukibuka ko ibihugu nk’Ububirigi, Ubudagi, Ubuhorande vyamaze guhagarika imfashanyo vyatanga ku Burundi, mu ntumbero yo kugondoza Reta ko yokwubahiriza amasezerano ayihuza n’ivyo bihugu.

Bimeze gutyo mu gihe Reta y’Uburundi isanzwe ikoresha amafaranga avuye hanze y’igihugu kubice bigera kuri 50 kw’ijana, ikaba ariko ibandanya kumenyesha ko ibiganiro bizohuza abarundi bonyene ata munyamahanga arimwo, iyo Reta mbere ikaba itemera na bamwe mu batavuga rumwe nayo kuko ibagiriza ugushaka guhirika ubutegetsi.


Mw’itangazo umugambwe CNDD FDD uheruka gusohora ukaba ahubwo wamenyesheje ko ugiye gutegeka Umuryango w’Ibihugu vya Buraya gusubiza Reta y’Uburundi amahera yahomvye bifatiye ku guhagarika imfashanyo zari zamaze kwemerwa no gutangwa, ivyo navyo bikaba vyatumye ibikorwa vyari vyatangiwe ayo mahera bihagarara.