Friday, August 19, 2022
HomeNewsLeta Zunze Ubumwe Ziriteguriye Kugwanya Imihari Yose Y'Iterabwoba

Leta Zunze Ubumwe Ziriteguriye Kugwanya Imihari Yose Y’Iterabwoba

Donald Trump hamwe n’ubutegetsi bwiwe yarungikiwe n’Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri Reta zunze ubumwe z’Amerika integuro y’ukuntu borwanya imirwi y’iterabwoba muri Iraki na Siriya, bwongera bumenyesha ko umunyamabanga w’Ubushikiranji bwo kwivuna anbansi bwa Amerika Jim Mattis ko aza gutanga ijambo ku bategetsi bo kurwego rwo hejuru kuru uyu musi wa mbere.

Umuvugizi w’ubushikiranganji bwo kwivuna abansi Jeff Davis yatangaje ko urwo rwandiko rurimwo imikenyuro yokoreshwa kugira babuze abagira iterabwoba muri Syria na Iraki aho ba Gaterabwoba barikobarondera gushinga reta ifatiye kw’idini. Jeff Davis ntiyashikirije ido n’ido ry’ibiri mur’iyo nteguro.  

Ariko bamwe mubategetsi m’ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bari batangaje mundwi iheze ko urwo rugamba ruzokorwa no k’umuhari w’iterabwoba al-Qaida n’iyindi mirwi y’iterabwoba iri m’Uburasirazuba bwo hagati ndetse n’ahandi. Bavuga ko ku kirenze k’ugukoresha inguvu za gisirikare bazokoresha imikenyuro ya politike.

Jim Mattis, Umunyamabanga Mukuru w’Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Amerika ari kumwe na Donald Trump

Joseph Dunford, umwe mu bategetsi bo mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Amerika, yavuze ko Leta zunze Ubumwe Za Amerika zerekana ko umuhari w’iterabwoba Etat Islamique umaze gukwiza abasoda 45 000 bava mu bihugu birenga 100.

Dunford yabwiye Ijwi rya Amerika ko ” kugira ngo umugambi wabo uroranirwe, utegerezwa kuba uwa mbere, gucagagura utugwi two mu burerere bunaka aritwo usanga tuvamwo imigwi minini minini y’iterabwoba’.

“Ico tudashaka ni uko tutokoresha imikenyuro ya Donald Trump iza ikuraho ingorane imwe hama hakavyuka izindi ngorane”, Niko Joseph Dunford abandanya avuga.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments