Leta y’Uburundi isaba abenegihugu gutekana no guterera amasengesho

0

Iryo n’itangazo ryasomwe na Prosper Ntahorwamiye, umuvugizi wa Leta y’Uburundi akaba n’umunyamabanga mukuru wayo kur’uyu wa kane. Akaba yamenyesheje ati kubona ikiza coronavirus kitarashika m’Uburundi ari ikigongwe c’Imana kuko hari ibindi bihugu vy’ibihangange bifise ibikoreshe vyinshi vyo kuyigwanya ariko iyo ngwara ikaba iriko iratikiza inganda kandi ubuzi bwahagaze.

Prosper Ntahorwamiye agasaba abarundi kutaryama umukondorazosi no gukurikiza amabwirizwa y’isuku. Arasaba kandi ubushikiranganji butandukanye ko bwoguma hafi y’abenegihugu buraba ko hari ikibuze. Prosper Ntahorwamiye amenyesha ko ibikoresho vyo gupima iyo ngwara coronavirus bihari bikwiye mugihe hari abavuga ko atabikoresho vyo gupima bihari, agatanga akarorero kumufaransa kazi yiketsweko iyo ngwara ko yaciye apimwa vyihuta baca basanga ntafise uwo mugera.

Prosper Ntahorwamiye arashimira Leta y’Ubushinwa n’umugwizatunga w’umushinwa Jack Ma barungitse ibikoresho vyo gupima no kwikingira iyo ngwara ya coronavirus yandukira iciye mu muyaga no mu mate umutntu akorore canke yasamuye. Mur’iryo tangazo aranegura ishure ry’abafaransa n’ababiligi bakorera m’Uburundi kubona baciye bugara amashure kandi abandi bariko bariga kuko iyo ngwara itaratorwa m’Uburundi.

Prosper Ntahorwamiye amenyeshe ko Leta y’Uburundi igabisha abo bose bakwiragiza ibihuha ku mbuga ngurukana bumenyi vyo guhahamura abenegihugu, Leta y’Uburundi irasaba abenegihugu kuguma barikanuye bakurikiza amabwirizwa y’isuku, gutekana, gukomeza amasengesho Imana igume ikingiye Uburundi.