Leta Y’Uburundi Igiye Gutunganya Amahera Ikoresha Ku mwaka Nko Muri EAC.

0

Ku musi wa kabiri niho Leta y’Uburundi yashira ahabona ko umwaka w’amahera Leta ikoresha ku mwaka( Année budgetaire) ugiye gutangura ku wa 1 Mukakaro 2018 maze uzokwugare ku wa 30 Ruheshi 2019. Ivyo navyo bikaba bije bihura n’uko vyifashe mu bindi bihugu bitanu vyo mu muryango wa Afrika y’Ubuseruko.

Mwitangazp ryashizwe ahabona na leta y’Uburundi, iyo ngingo nshasha ikaba ije ihura n’ingingo ya 182 yo mw’ibwirizwa shingiro rishasha mu bijanye no kwinjira kw’Uburundi mu muryango wa Afrika y’Ubuseruko.

Ku bijanye n’amafaranga yari yategekanijwe gukoreshwa mu mwaka wa 2018 akaba yari imiliyaridi 1224,1 FBU, mu gihe mwaka wa 2017 yari imiliyaridi 1152,7 FBU, hakaba hari habaye iyongerekana ry’ibice 6,2%.

Bivanye n’umwihwezo w’Inama Nshikiranganji wize iryo tegeko ry’amahera agiye gukoreshwa mu mwaka wa 2018/2019, ‘ukwikukira mu bijanye n’uko Uburundi bwimenya mu bijanye n’amafaranga bukoresha ku mwaka’ kukaba kugeze ku bice 81,2%.

Uburundi bukaba buri mu bihugu bitatu vya mbere bikenye kw’isi hisunzwe urutonde rushirwa ahabona n’ikigega c’isi yose FMI hamwe n’umurwi ujejwe ibifungurwa kw’isi PAM.