Kugira Uburundi buve mukaga bwagiyemwo ngo harakenewe ibiganiro.

0

Munama Léonidas NIJIMBERE arongoye igisata co gutsimbataza amahoro muri INITIATIVE ET CHANGEMENT BURUNDI yamenyeshejeko Uburundi bwamaze kuja mungora zitagira uko zingana ngo kugira zizove murizo ngorane harakenewe ibiganiro hagati yimigambwe itavuga rumwe na Reta.
22
Akaba yabandanyije avuga yuko amashirahamwe yigenga afise ico yoterera kugira hatorerwe inyishu ingorane zihanze
Uburundi.
Léonidas NIJIMBERE akaba yarangije asaba umunyagihugu wese ko hogira ico aterera kugira Uburundi bushobore kuva mukaga bwamaze kujamwo.
Yarangije asaba ko Reta ihari kino gihe koyokora ibishoboka kugira Uburundi busubire kuyagwa neza mu makungu nka kera.