Kidum arababajwe cane nibiriko biraba mu Burundi ” soma ngaha wumve ibintu bikomeye cane yavuze

0

Umuririmvyi rurangiranwa kandi akunzwe cane mukarere ka Africa y’ubuseruko ” Kidum , kubwiwe arababazwa cane nibiriko biraba mu Burundi aho abatari bake babandanya bahunga kandi Amahoro ariyo yarakenewe mu barundi bose.

Kidum

Ivyo kidum akaba abivuze nyuma yaho ibintu bisigaye bitifashe neza mu Burundi bivanye nuko hari abashigikiye umukuru w’igihugu hamwe n’abatamushigikiye, kubwa kidum rero we abona ko ibiganiro arivyo vyari bikwiye gushirwa imbere ya Vyose.

Kidum yagize ati : Biranse ko nihangana! Gusubira kubona abarundi basubira guhunga Kandi muri rusangi na twese twari dusanzwe turi Hanze yigihugu basubiye kuturaba nabi ko turi impunzi. Amahoro cari ikintu Ciza twese twari dutanguye kwishimira . Mbe barundi barundikazi namwe rwaruka kubera iki tutosaba ibiganiro tukavugana tutarinze kwiha amenyo yabatwenzi . Ehe tugira twisamburireko Kandi . Please ndingize leta ndingize nabari mumyiyerekano yuko abantu boja inama ningingo abantu ntibapfe bazira ivyo kutumvikana kubijanye nikiringo c’umukuru wigihugu . Biranse ko nihangana mumbabarire

imyiyerekan
Aba ni bamwe mubaba bari mumyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca 3 ca Petero Nkurunziza.

Iciyumviro canje rero ni uko amatora yokwigwizayo aje kuyindi sango hanyuma abajejwe ibibazo vyigihugu harimwo nabakuru b’amadini nayandi mashirahamwe bavugane kuri iki kibazo cerekeye ino mandat iriko izana ingorane nabanyagihugu baserure ivyiyumviro vyabo kubera ubu bimaze kuboneka neza yuko hariho abatayerekwa nabandi bayishigikiye. Ico ndiko ndatinya nimumwanya abayishigikiye nabo baca batangura nabo imyiyerekano yabo. Hakwiye ibiganiro bihuza bose kandi mukwubahana. Ntihagire abaca batangura
Gutukana kuri runo rubuga rwa internet kubera ntaco bimaze ariko duhane ivyiyumviro vyubaka Kandi ndaziko nabajejwe intwaro bino vyiyumviro biza kubashikira