Ivyo Agathon Rwasa Avuga Ku Bijanye N’Ihinyanyurwa Ry’Ibwirizwa Shingiro.

0

Mu gihe muri Rusama 2018 hitezwe kuba amatora yokwemeza canke guhakana ko ibwirizwa shingiro rihinduka, abatavuga rumwe na leta y’i Bujumbura babandanya bavuga uko babona ico ivyo bizovamwo.

Umurwi w’abarundi uzogira ico ukozweko cane n’ayo matora yo muri Rusama ni abayoboke b’Umushingamateka Rwasa Agathon akongera akaba n’Icegera ca mbere c’inama nshingamateka. Agathon Rwasa naho ari muri Leta y’Uburundi, abonwa muri rusangi ko ari umuntu ahambaye mu batavuga rumwe na leta y’Uburundi nyene.

Ku bijanye n’uko amatora y’ihinyanyurwa ry’Ibwirizwa shingiro azogira ingaruka zinaka ku banywanyi biwe, Rwasa agathon yamenyesheje Associated Press ko abanywanyi biwe bazohagarara bashikamye naho baterwa ubwoba.

Ntushobora guhata umuntu ngo ahindure uko yiyumvira kandi atabishaka guhindura”, niko ABC News isubiramwo amajambo ya Rwasa Agathon.

Rwasa Agathon akamenyesha kandi ko afise amakenga ko umugambwe wa Petero Nkurunziza uzohava utanga ibitigiri bitarivyo vyavuye muri ayo matora yo muri Rusama 2018. Ndazi neza ko ayo matora kw’ibwirizwa shingiro azotuma haba amacakubiri akomeye kubera ko benshi bazotora “OYA“, niko Rwasa amenyesha.

Ayo matora yo muri Rusama 2018 akaba agiye kuba mu gihe nka bose mu makungu bavuga ko azohava asubira kuvyura intureka mu gihugu.