Gen Godefroid Niyombare : Inyungu za ‪Petero Nkurunziza azishira imbere gusumba iz’igihugu.

0

Gen Godefroid Niyombere, avuga ko Petero Nkurunziza bamaze kumuhanura incuro nyishi ariko akigira sindabibazwa.

Nkuko uno mu General yavyivugiye, we yemeza ko kuba bamuhanura ariko ntiyumve kandi ngwibiriko birononekara vyose mu gihugu biterwa nawe ngo ni ikimenyetso cerekana ko ‪Petero Nkurunziza ashira inyungu ziwe imbere gusumba iz’igihugu.

nkurunziza

General Godefroid Niyombere yagize ati : Twarahanuye Petero NKURUNZIZA, Guhera mu nzego zo hejuru gushika mu nzego zo hasi, ariko ntiyakeneye kwumviriza. Ntawashaka kugera kuvyo twashitseko ariko kugamika izosi vyiwe hamwe n’akagwi bakorana vyatumye tugera kure…. Ibiriko biraba uyu musi mwese murabibona na cane cane abariko barirukanwa inyuma y’ugushaka gusubiza igihugu iteka ata maraso asesetse.

ABAGUMYABANGA bose aho bari batekewe n’ubwoba kuko atawuvugira hejuru adashaka gufungwa canke kwicwa., Demokarasi twagwaniye imyaka itagira uko ingana Nkurunziza n’akagwi kiwe bayigwije n’ubusa.

niyombara

Abakuwe mu buzi canke abariko bacibwa amahadabu kubera ivyiyumviro vyabo si ivyo munyegezwa, Nta kinyegezwa kuko inyungu za ‪NKURUNZIZA‬ azishira imbere gusumba iz’igihugu. Murashobora gutahura n’aho mutoharura amafaranga Reta imaze guhomba kubera iyo myiyerekano NKURUNZIZA wenyene ashobora guhagarika avuze ati “NDABIVUYEMWO” ivy’ikiringo ca gatatu.

N’ubu rero turarindiriye ko arekura, akomeje kugamika izosi, Abarundi barazi ico bikorera, Intwaramiheto‬ musabwe kwamana akarangamutima ko gukingira abanyagihugu mu vyo barondera vyose, Nkuko twabibabwiye ubuheruka ‪kuko Ubuhizi‬ ntibuva mu gukubagura.

UBM News tubibutse ko kuva yaho General Godefroid Niyombere agerageje gutembagaza ubutegetsi ariko bikanka ngo nuko ubu yoba yahisemwo guhungira mu Rwanda.