Internet Inyaruka Guhera Mu 2018 Mu Burundi Bwose.

0

Umukuru w’Ishami rijejwe gucungera uko ibimenyeshamakuru bikora mu Burundi, ARCT, Domitien Manirampa, yaruguruye ku mugaragaro i Bujumbura umugambi mushasha wo gushiraho uburyo bwo guhana hana amakuru biciye ku ngurukana bumenyi inyaruka cane(Internet à haut debit) yataziriwe « Burundi large bande » izotangura gukora kuva muri Nzero 2018.

Nkuko ikinyamakuru Xinhua Online kibimenyesha, uwo mugambi wo gukwiragize internet inyaruka ukaba uzokwira igihugu cose c’Uburundi gisanzwe gifise ibilometero kwadarato 27 834.

Domintien Manirampa akaba yamenyesheje ati : « Gushika ubu, igihugu c’Uburundi kiracafise internet itanyaruka ugereranije n’ibindi bihugu vya Afrika y’Ubuseruko, kubera ko ibice 5 kwijana gusa arivyo bishobora kuronka akaryo ko kuja ku mbuga ngurukana bumenyi arizo internet ku banyagihugu b’Abarundi bashika imiliyoni 11. N’ikivyunyura kuruta, ibice 2 kw’ijana gusa vy’abanyagihugu nibo gusa baronka akaryo ko kuronka akaryo ko gushikira internet inyaruka ».

Maniramapa akaba yamenyesheje ko uwo mugambi wo gukwiza internet mu gihugu cose ukaba utegekanywa gukorwa mu kiringo c’imyaka umunani( 2018-20250 maze ubwo buryo bwa internet inyaruka bukwiragire hose mu gihugu gushika ku bice 100 kw’ijana ; maze ivyo bikazotuma igihugu c’Uburundi kiba mu bindi bihugu « bifise umuhora wa internet unyaruka » mw’isi yose.

Uwo mugambi wo gukwiragize internet inyaruka ukaba uzofatwa mu mugongo n’amafaranga ya leta y’Uburundi.