Inama nshingamateka y’uburundi ntiyemera ivyashikirijwe n’inama nshingamateka ya Buraya

0

Inama nshingamateka na nkenguzamateka vy’Uburundi bimenyesha ko bibabazwa no kuba abashingamateka b’ishirahamwe ry’Ubumwe bwa Buraya batazi aho ibintu bigeze mu Burundi,mu bijanye n’intwaro n’umutekano,kuko ibintu vyateye imbere.

Mw’itangazo ryashikirijwe n’umuvugizi w’inama nshingamateka y’Uburundi Alexis Badian NDAYIHIMBAZE, amenyesha ko abashingamateka b’ishirahamwe ry’Ubumwe bwa Buraya bategerezwa kumenya ko muri iki kiringo abashingamateka n’abakenguzamate kabari mu karuhuko bakora ibikorwa vy’iterambere, kandi ataharavugwa isinzikazwa ry’agateka ka zinamuntu mu ntara 18 zigize igihugu.

Muri iryo tangazo,inama nshingamateka na nkenguzamateka vy’Uburundi bimenyesha ko abajejwe intwaro, abajejwe ubutungane, abajejwe umutekano n’abanyagihugu bakorera hamwe arico cerekana ko amahoro n’umutekano biri mu Burundi.

Inama nshingamateka na nkenguzamateka vy’Uburundi, bisaba inama nshingamateka y’Ubumwe bwa Buraya kurungika umurwi w’abantu baza kuraba uko ibintu vyifashe mu Burundi, mu bijanye n’agateka ka zina muntu,kugira bareke gukorera ku binyoma vy’abansi b’amahoro.

Muri iryotangazo,inama nshingamateka na nkenguzamateka imenyesha ko izobandanya gukurikiranira hafi iyubahirizwa ry’agateka k’umunyagihugu wese nkuko biri mu masezerano ya Afrika agenga agateka ka zina muntu.