Impunzi Z’Abarundi Zo Mu Buganda Ziratewe Amakenga N’Iyandikwa Ryazo.

0

Mu gihugu c’Ubuganda, ibiro vy ‘Umushikranganji wa mbere vyarasohoye itangazo rimenyesha ko impunzi zoze ziba mu gisagara ca Kampala zokwandikwa hama zigasansumwa. Igikorwa gifasha Ubuganda kumenya ibitigiri vy’impunzi. Muri izo mpunzi zandikwa harimwo n’abarundi bahungiye muri ico gihugu.

Mu makuru dukesha iradiyo y’abafaransa RFI, abategetsi b’Ubuganda baratanguye iyo rusansuma y’impunzi muri iyi ndwi ku mpunzi z’Abarundi. Abarundi baba mu gihugu c’ubuganda nk’impunzi barashika 40 000. Ariko ico gikorwa co kubandika kirabatera amakenga bamwe bamwe.

Umurundi umwe atashatse kwivuga izina yahunze Uburundi ku bw’imvo za Politike yavuze ati : “Mpejeje gukora isuzumwa ririko riraba mu mpunzi z’Abarundi. Ariko ndabona imodoka yavuye mu Burundi. Jewe ndazi ko bakorera iperereza ry’uburundi mu ntara ya Rumonge. Jewe ndabazi neza abo bantu, nababonye aha. Sinzi ico barondera. Ego, biranteye uwoba cane”.

Uwundi murundi yahungiye aho mu Buganda amenyesha ati : «Kuri twebwe, amakenga ni menshi. Twibaza ko iri yandikwa rishobora kuba rifise intumbero yo gutuma haba ihirimiriza ryo guhunguka kandi mu gihugu c’Uburundi bitaragenda neza. Dusaba Leta y’Ubuganda kutavuga ibitigiri bitarivyo vy’Abarundi bahungutse kugira natwe ntitugirweko ihimiriza kuko bahunguka bagiye gukorana na Leta y’Uburundi ».

Ariko rero, Ishirahamwe ryitaho impunzi HCR ryoryo rimnyesha ko iryo yandikwa ari ukuraba neza uko impunzi zobandanya zikingirwa, kandi ko ari igikorwa cama cakozwe mu bihe binaka.