Impari ni nyinshi ku gikorwa co gusigura ivyahinyanyuwe mw’ibwirizwa shingiro.

0

Inyuma y’ikiringo hafi c’indwi giheze hatanguye igikorwa co gusigurira abanyagihugu ivyahinyayuwe mw’ibwirizwa shingiro,bamwe mu ba nyeporitike bamenyeshako ico gikorwa kiriko gikorwa ukutariko kuko abariko bakora ico gikorwa bagenda basavye abanyagihugu kuzotora « Ego ».

Kubw’umuvugizi w’ubushikiranganji bw’intwaro yo hagati mu gihugu Therence NTAHIRAJA yamenyesheje ko Reta ubwayo ibifitiye uburenganzira naho bamwe bavuga ko ata numwe ararekurirwa kubikora.

Mu kiganiro yagiranye n’abamenyeshamakuru,uyo w’ubushikiranganji bw’intwaro yo hagati mu gihugu Therence NTAHIRAJA yashikirije yuko Reta kubwayo itotegura igikorwa co guhinyanyurwa ibwirizwa shingiro mu nyuma ngo yongere isabe ko ritotorwa.

Naho iyo myidogo itari mike,uyo mwunganirizi w’umushikiranganji w’intwaro yo hagati mu gihugu yasiguye yuko muruyu mwanya hakiri igikorwa co gusigurira abanyagihugu ivyahinyanyuwe mw’ibwirizwa shingiro ko abajjwe intwaro aribo bafise uruhusha rwo kubikora abandi bategerezwa kurindira uruhusha ruzotangwa n’umuwi ujejwe gutunganya amatora CENI igihe hazoba hashitse.

Kubw’umuvugizi w’umurwi ujejwe gutunganya amatora mu Burundi CENI ,Prosper NTAHORWAMIYE ashikiriza ko mu kino kiringo atari umwanya wo guhamagarira abasigurirwa kuzotora « EGO » ariko bategerezwa kurindira ikiringo catunganijwe kigenewe ico gikorwa.

Igikorwa co gusigurira abanyagihugu ivyahinyanyuwe mw’ibwirizwa shingiro catanguye kw’igenekerezo rya 3 nzero 2018 inyuma yaho umukuru w’igihugu Pierre NKURUNZIZA yuguruye k’umugaragaro ico gikorwa muri komine ya Bugendana mu ntara ya Gitega kw’igenekerezo rya 12 kigarama 2017.