Imiduga ishaje yunguruza abantu i Bujumbura irateje ingorane abiyunguruza

0

Umushikiranganji wo gutwara abantu n’ibintu n’ibikorwa vya Reta, amenyeshako ikibazo c’imiduga yashaje yunguruza abantu bakizi kandi ko mu misi iri mbere ico kibazo kigiye gutorerwa inyishu.

Ivyo bishitse mu gihe haciye imisi hari imyidogo itandukanye y’abiyunguruza bakoresheje imiduga rusangi ijanye n’uko impuzu zabo zishobora gutabuka iyo buriye iyo miduga.

Vyategekanywa ko umuduga wunguruza abantu haba mu gisagara ca Bujumbura canke hagati mu gihugu ubwirizwa kuba ugikomeye neza k’uburyo utotuma haba amasanganya canke izindi mpanuka.

Umushikiranganji wo gutwara ibintu n’abantu hamwe n’ibikorwa vya Reta,Jean Bosco NTUNZWENIMANA aratanga icizere ko ibigiye gukorwa ari vyinshi kugira imiduga igikomeye ishobore kuboneka.

Ivyo naho biruko, umukuru w’igihugu yaheruka gushikiriza mu mpera z’umwaka wa 2017 ko hagiye gufatwa ingingo zidasanzwe kugira imiduga yunguruza abantu yashaje ive mw’ibarabara.

Ivyo n’ivyo birindiriwe na benshi na cane cane mu gisagara ca Bujumbura.