‘Ikiza Korona nta kigoye kirimwo’, umukuru w’igihugu.

0

Mu gihe igihugu c’Uburundi gisa n’igihanganye nku ncuro ya klabiri n’ikiza ca Koronavirus, umukuru w’igihugu araremesha Abarundi ko ‘Ikiza Korona nta kigoye kirimwo’,ko ari ukubandanya amabwirizwa yo kwirinda ico kiza.

Ari mu ntara ya Mwaro, Evariste Ndayishimiye akaba aremesha Abarundi kudapanika cane kubera ikiza ca Koronaviris.

Umukuru w’Igihugu Evariste Ndayishimiye ahanura Abarundi kutagira ubwoba ku bijanye n’ikiza ca Coronavirus.

Ndayishimiye akabahamagarira kwihutira kwipimisha mu gihe biketse ko banduye canke biketse ko bakorakoye ahantu hanaka bakamara igihe badakaravye.

Ndayishimiye aratanga nk’akaroreo ko Abarundi bogira akamenyero ko gukaraba incuro nyishi nk’inyuma y’iminota 10 igihe umuntu yakorakoye ahandu hanaka canke ibibanza binaka yibaza ko hoba hadakingiye.

Mwomewnya ko mu Burundi ico kiza kimaze kwandukira abashika hafi 1200 hama abantu batatu bakaba bamaze guhitanwa n’ivco kiza.