Ihimiriza rikaze ku mpunzi z’Abarundi muri Tanzania ryatanguye.

0

Impunzi z’Abarundi ziri muri Tanzaniya zirahanzwe n’ihimirizwa rikaze kubera amakuru avuga ko izo mpunzi z’Abarundi zishobora kuba zahunguwe mu gihugu c’Uburundi gushika mu mwaka wa 2020. Impunzi z’Abarundi ziri mu makambi atatu ariyo Nyarugusu, Nduta na Mtendeli zatanguye guterwa ubwoba bukaze n’abarongoye izo nkambi ko ‘badatashe ku bushake bazokwibonerako’.

Impunzi zimwe zimwe zikabona ko nyabuna iryo himiriza rikaze ryo guhunguka ku nguvu rishobora kuba ‘ryinyegejemwo leta y’i bujumbura kugira izo mpunzi zihunguke mu Burundi vyanka vyakunda’.

Somas kandi: Impunzi z’Abarundi muri Tanzaniya Zirafise ubwoba bwo guhungurwa ku nguvu.

Umugwi w’abashingwamanza mu Burundi, CAVIB, warasohoye itangazo ku wa 26 Mukakaro 2018 uhamagarira abafasha kugira ngo izo mpunzi zireke kugirwako iterabwoba rikaze, ko ‘impunzi zibwirizwa gutahauka mu gihugu c’amavukiro ku bushake’.

Mw’itangazo ryashizwe ahabona n’abategetsi b’inkambi ya Mtendeli rimenyesha ko ibidandazwa vyose bikorerwa muri iyo kambi bibujijwe ko uwuzorenga kuri iyo ngingo azokwibonerako.

Muri kahise k’impunzi z’abarundi muri Tanzania, ibimenyetso vyamye bituma ikambi yugarwa vyatanguye gushirwa mu ngiro nk’ugutera ubwoba impunzi ngo zitahe, kwugara amasoko hamwe no guhagarika ibidandazwa ivyo ari vyo vyose.