HCR Isaba Israel Guhagarika Ingingo Yo kwirukana Ku Nguvu Abimukira b’Abanyafrika.

0

Inyuma y’aho igihugu ca Israel gifatiye ingingo ku wa 1 Nzero 2018 yo kwirukana ku nguvu abantu basaba ubuhungira bava mu bihugu vya Afrika, ishirahamwe rya ONU ryitaho impunzi kw’isi ryasavye igihugu ca Israel guhagarika iyo ngingo kubera amakuba izo mpunzi zihura nazo ziriko zisubira inyuma zija I Buraya.

Itangazo ryashizwe ahabona n’iryo shirahamwe HCR kuri uyu musi wa kabiri, rigira riti: “Ishirahamwe HCR rirasubiriye gutera akamo igihugu ca Israeli guhagarika ingingo yafashwe yo kwirukana ku nguvu abasaba ubuhungiro muri co gihugu bakomoka mu bihugu vya Eritrea, Sudani hamwe no mu bindi bihugu biri munsi y’ubugaragwa bwa Sahara.

HCR ibandanya iti: “Ibi bishitse inyuma yo kwihweza incuro 80 z’abantu bahatswe gutakaza ubuzima bwabo birukanwe na Israeli maze bafata urugendo rurimwo akaga batera baja I Buraya baciye mu gihugu ca Libya…Biyumviriye ko ata kundi bari bugire, bafashe ibilometero amajana baja I Buraya baca mu burere burimwo intambara muri Sudani y’Epfo , Sudani na Libya. Mu nzira bakaba barakubaguwe, barahohoterwa, baribwa imbere y’uko bashira ubuzima bwabo mu kaga kandi mu kujabuka ikiyaga Mediterane baja mu gihugu c’Ubutaliyano”.

Israeli ikaba yasavye ko abasaba uhungiro bose bakomoka muri Afrika kuba bavuye muri co gihugu mu misi itarenze 90 canke bakajanwa mu busho guherayo.Ivyo nivyo vyatume HCR iva mu gacerere kayo iravugira izo mpunzi zikomoka muri Afrika.

Ubutegetsi bwa Israeli bukaba bwerekana ko nk’abanya Eritrea bashika ku 27 000, abanya Sudani bashika 7 500 hamwe n’abandi bantu bakomoka mu bindi bihugu vya Afrika bashika 2 500 baba muri Isreal muri kino gihe, benshi muri bo bakaba badafise ivya gombwa vyotuma baba muri ico gihugu ca Israel. Israel ikaba idashima guha ubuhungiro abo basaba ubuhungiro bakomoka muro Afrika.