Faustin Ndikumana Aragaruka Ku Mubonano Michel Kafando Yakoranye n’Amashirahamwe Adaharanira Ivyicaro Vya Politike.

0

Umukuru w’ishirahamwe rijejwe gukangurira Abarundi guhindura ingendo (PARCEM) Faustin NDIKUMANA, mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuruyu wa kabiri yamenyesheje ko intumwa y’ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu Burundi, Michel KAFANDO, afatiye kuvyo bamushikirije mu mubonano bagiraniye hamwe nawe n’amashirahamwe adaharanira inyungu za poritike, hoboneka inyishu y’amatati ari mu gihugu, bigafasha Uburundi gutera imbere.

Umukuru wa PARCEM Faustin NDIKUMANA amenyesha ko mu nama bagiraniye na Michel KAFANDO, bimwe muvyo bamushikirije harimwo kubwira abanyeporitike kureka gukoresha igikenye n’imvugo zicanishamwo, kubwira abanyeporitike guha agaciro amasezerano y’i Arusha kuko ariyo yemejwe n’abanyeporitike bose.

Faustin Ndikumana, Umukuru w’Ishirahamwe PARCEM

Umukuru wa PARCEM avuga ko bamusiguriye kandi n’ibijanye n’ibwirizwa nshingiro n’akamaro karyo ntasubirizwa, kuko rikomoka ku masezerano y’i Arusha, baramusigurira n’ibijanye n’umutekano n’icokorwa kugira umutekano uboneke mu Burundi.

Umukuru wa PARCEM amenyesha kandi ko baganiriye na Michel KAFANDO ibijanye n’ingene amatora yotunganywa, akaba amatora meza kugira ntihagire abahakana ivyavuyemwo.

Ku bijanye n’ihinyanyurwa ry’ibwirizwa shingiro, Faustin NDIKUMANA amenyesha ko rishobora guhinyanyurwa, ariko ivyohinduka bikaba vyoza vyisunga ineza y’abarundi bose, mu ntumbero yo gutsimbataza intwaro rusangi, kunywanisha abarundi hamwe no gutsimbataza ubumwe bw’abarundi, kuko arivyo mushinge w’amahoro, nk’uko bivugwa n’umukuru wa PARCEM, Faustin NDIKUMANA.

https://www.igihe.bi