Bruno Yavuye mu gacerere

0

Nyuma y’ igihe kitari gito atumvikana,Bruno yavuye mu gacerere yararimwo arabwira abakunzi biwe ko ataho yagiye kandi atarota ahagarika umwuga wiwe WO gufotora

Bruno ati: nivyo maze iminsi nariko ndakora cane bivanye nuko nariko ndarondera ibikoresho bikwiye kandi biri Ku rwego rwo hejuru kugira umuntu wese nzofotora azobone ko nateye imbere,ko hari iyindi ntambwe nashitseko ,
Akabandanya avuga ati: kubari bibaza ko nahevye umwuga wanje nibatekane kuko bruno aracariho kandi ubu agiye gukora gusumba uko yahora akora
bruno
Tworangiza tubamenyesha ko bruno asanzwe ari mu bantu bakundwa cane kandi bakomeye mu mwuga wo gufotora