Black Party iregereje.

0

Mu ntumbero yo kumenyekanisha ibikorwa vy’urwaruka na cane cane rukora imyuga yo gufotora hamwe n’ugutambuka, ishirahamwe ry’urwaruka ririko ritegura BLACK PARTY.
BLACK PARTY ikaba ari ihuriro rizohuza urwaruka rukora iyo myuga hamwe n’abandi bifuza kumenyekanisha ivyo bakora kugira ibikorwa vyabo bije ahabona.
Kuri uyo musi urwo rwaruka rukazoshira ahabona ibikorwa n’ubuhinga hamwe n’ibindi vyinshi bitandukanye vy’inyegeje m’urwaruka kandi bishobora gukora muguteza imbere no mugutanga ishusho nziza y’igihugu c’uburundi.
Iryo shirahamwe rero rikaba rije gukorana cane n’urwaruka cane cane mu bijanye n’ibiteramo hamwe n’ugufasha urwo rwaruka kwerekana ibikorwa vyabo.Ico gikorwa rero kikaba kiri no muntumbero yo kwimenyekasha.
black party
Urwo rwaruka rukaba ruhamagarira cane urwaruka kubitura no kwitabira ico gikorwa,hamwe n’amashirahamwe yifuza kumenyekanisha ivyo bakora mu rwaruka gukorana na Black Party kuko uburusho ari bwinshi,
Iryo huriro rikaba rizoba rw’igenekerezo rya 13 Munyonyo uno mwaka wa 2015,ahitwa mu Bandi.
Kwinjira akaba ari amafaranga makeya 10.000 ukazoronka ikinyombwa ca gusa,bakagufotora kwa gusa kandi ugafotorwa n’umuhinga mu gufotora ariwe The Cherif Pro hamwe n’ibihumbi bine 4000 ariko ukaba utazoronka ayo mahigwe yo gufotorwa nuyo muhinga.
Ukeneye kumenya vyinshi kubijanye niyo black party woca kuri izo numero kubakoresha whatsap
+25779557996,canke ukakura kuri::+25769694557