Amerika: Havyutse Ibibazo Nimba Donald Trump Yoba Akomeye mu Mutwe

0

Nkuko Umwihwezo wagizwe na BBC uvyerekana, ni ikibazo muvyukuri utari kwitega ko abantu bokivugako ku vyerekeye umuntu yahoze ahagarariye urudandazwa rw’amamiliaridi y’amadolari akongera agatsinda umukeba wiwe Hillary Clinton mu matora yo mu mwaka uheze yarimwo uguhiganwa gukaze muri Amerika.

Ariko ubu Abahinga muvy’amagara yo mu mutwe bariko baraganira kuvyerekeye uko Donald Trump Umukuru w’igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika ameze.

Ico kiganiro camaze kuja ahabona inyuma yaho abahinga batari bake banditse ikete ku mugaragaro bavuga ko Trump afise ingorane zikomeye zo mu mutwe be n’uko atabereye kuba Umukuru w’igihugu.

Donald J. Trump

Iryo kete ryiyamirijwe na bamwe bamwe mu bahinga.Umwe mu bahinga yavuze ko ari agaterasoni n’ibitutsi ku bantu bafise ingwara zo mu mutwe.

Ico kiganiro cerekeye iki?

Ico kiganiro cerekeye ukuntu amagara yo mu mutwe ya Donald Trump ameze, kandi ico kiganiro carabaye nimbere yuko atorwa ngo abe umukuru w’igihugu muri Munyonyo 2016.

Naho bitemewe muri Amerika kuvuga ayo makuru ku vyerekeye umutegetsi nkuwo, Abahinga bamwe bamwe bahisemwo kuvugira ku mugaragaro, harimwo na bamwe basinye ku rwandiko basaba ko Donald Trump yova ku butegetsi.Ico gisabo ubu kiramaze kwemezwa n’abantu barenga 23000.

Bamwe bavuga ko bishika Donald Trump akaba afise ingorane yo mu mutwe yitwa mu congereza Narcissistic Personality Disorder(NPD). Nk’uko ikinyamakuru Psychology Today kibivuga, abantu bafise iyo ngorane kenshi berekana ibi bimenyetso bikurikira:

• Ukwiyemera, kutagirira impuhwe abandi bantu no gushaka cane guhayagizwa no gushemagizwa.
• Bemera ko ari bantu bakomeye gusumba abandi bantu bose canke bagashaka kuba mubantu bakundwa cane.
• Bararondera cane gushemagizwa n’abantu, kandi baragira ingorane cane iyo bakosowe canke bikabagora kwemera ko batsinzwe.

Abo bahinga 35 barungitse iryo kete ku kinyamakuru New York Times, bagabisha ko “ubugoyagoye bukomeye bwo mu mutwe” bwerekanwa mu mvugo no mu bikorwa vya Trump buratuma aboneka ko “adashoboye gukora neza ari Umukuru w’igihugu”.

Bavuze ko bari bagumye mu gacerere mu kwubahiriza amategeko abagenga, mugabo ko ubu umwanya wageze wo kuvugira kumugaragaro, bavuga ko ubu ‘amazi yamaze kurenga inkombe ko badashobora kunuma’.