America iragabisha abariko barakora amabi mu Burundi kuko ngo ibihano bikomeye birabarindiriye.

0

Leta Zunze ubumwe za Amerika ivuga ko umuti w’indyane ziri mu Burundi atahandi uzova atari mu biganiro bihurikiyemwo bose.

tom
Tom Perreillo, Intumwa ya Amerika mu Biyaga Bigari

Mu kiganiro yahaye abanyamakuru I Bujumbura, Tom Perriello, intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rugendo yaramazemwo iminsi itatu mu Burundi, yavuze ko yashikirije abategetsi b’ico gihugu amakenga n’umwitwarariko udasanzwe Amerika ifise mu gihe ibintu biguma vyunyuka ku munsi ku munsi. Yasabye ko haba ibiganiro bihurikiyemwo bose.

Uwo aserukira Amerika mu Karere k’ibiyaga binini, yavuze ko n’ubwo atashoboye kubonana na perezida Pierre Nkurunziza ubwiwe, ubwo butumwa yabuhaye icegera ciwe ca mbere, umushikiranganji w’imigenderanire n’amakungu, uwo kwivuna abansi yongera abonana n’abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi n’amadini.

Tom Perriello yavuze ko yumvishije abo bose ko umuti w’ingorane ziri mu Burundi atahandi zizova atari mu biganiro. Yagize ati:
“Birahambaye cane ko impande zose zicara hamwe mu biganiro biteguwe n’akarere n’amakungu bidatevye kandi atakirinze gusabwa.”
Tom Perreillo

“Birahambaye cane ko impande zose zicara hamwe mu biganiro biteguwe n’akarere n’amakungu bidatevye kandi atakirinze gusabwa.”
Tom Perriello yanagabishije abahonyanga agateka ka zina muntu n’inkingi za demokarasi ko bashobora gufatirwa ibihano.
Yongeyeho ati:

“Ntihagire uwuzokwihenda mu bafise uruhara mu mabi ariko araba mu Burundi ngo ibintu bizoca vyibagirwa kuko isi yose ihanze amaso Uburundi.”
Uru rugendo rugira kabiri mu kiringo kiri munsi y’indwi zitatu rw’iyo ntumwa ya Leta Zunze Ubumwe mu karere k’ibiyaga binini.

SRC : BBC