Agathon RWASA: Impari zikiringo ca 3 ca Petero NKURUNZIZA zimaze guhitana abantu benshi.

0

Agathon RWASA ngo kuva muntango zukwezi kwa 4 aho abanyagihugu batanguriye kwiyamiriza ikiringo ca 3 ca Petero NKURUNZIZA ngo gushika n’ubu abantu babandanya bapfa kandi kakaba akamizwe n’ingoma, ngo kubona umwene burundi yicwa ntihagire igikorwa kugira hamenyekane uwuba yagize iryobara ngo vyerekana ko ubutungane ataco buba bumariye umwene gihugu, ngo igikwiye gukorwa n’uko ubutungane bwokora akazi kabwo hanyuma ntihagire gusubira kumva ngo hatowe ikiziga hano na hariya ngo kuko bitukisha igihugu mu makungu.

RWASA

Agathon RWASA asanzwe arongoye umugambwe FNL usanzwe utemewe na Reta abandanya avugako ibwirizwa ryari rikwiye kuba iryambere ryari ibwirizwa rijanye nogukingira umutekano w’umunyagihugu, ngo umunyagihugu abayeho mumutekano biba bisigurako abayeho mumutekano ntangere, aca atanga akarorero kugihugu c’urwanda ngo umutekano uri murico gihugu ungana n’umutekano womubihugu vyohanze ngo ako nakarorero kari gakwiye kubera ibihugu bitarangwamwo umutekano nku BURUNDI.

Akarangiza avugako kubona haguma hatorwa ibiziga ukamengo nibisanzwe biguma bizana ishusho mbi mubindi bihugu ngo kandi aho vyavuye ahanini nikukiringo ca Petero NKURUNZIZA ngo kuko aravyibuka igihe vyatangura we kubwiye Agathon RWASA yashoboye kubona ibiziga vyishwe vyiyamirije ikiringo ca Petero NKURUNZIZA, ngo kurubwo rero nihagire igikorwa mumaguru masha kugira umunyagihugu yibereho mumahoro ntangere areke kubaho yicuza avugako butaribuce.