Afise imyaka 37, ubuzima abayemwo ntibworoshe ” Raba Video hano muko iteye ikigongwe

0

Nimba waravutse ukomeye ukwiye gushimira Imana kuko hari abandi babayeho ubuzima bubabaje cane ” Andika ijambo ” AMEN ” muri ”Comment ” nimba wizera ko Imana ishoboye kandi ko abantu twese yuko tubayeho kwisi kubw’umugambi w’Imana .