Abigisha Bahembwa Badakora Bahagurukiwe.

0

Ubushikiranganji bw’indero bwungutse imiriyaridi irenga 8 yaronswa abadakora neza.Ubushikiranganji bw’indero , amashure ya kaminuza n’ubushakashatsi bumenyeshako mu mwaka wa 2017 bwungutse amafaranga arenga imiriyaridi 8 yahora aronswa abigisha batakora neza(abitwa Travailleurs fantomes canke Ghost Workers mu congereza).

Umushikiranganji w’indero,inyigisho za kaminuza n’ubushakashatsi Janviere Ndirahisha amenyeshako ayo mafaranga yavuye mu gikorwa co gukwiragiza abigisha aho batari( Redeploiement) mu gihe hari abantu baronswa amafaranga atari abigisha bakingiwe ikibaba n’abarongozi bamwe bamwe b’amashure.

Janviere Ndirahisha avuga ko abo baronswa amafaranga atari abakozi baza baratanguye gusubiza ayo mafaranga. Ico umuntu yokwibaza nigihano coronswa abo biba reta bahembwa batakora ko koba gusubiza amafaranga bivye ata kindi gihano bahawe.

Mu gihe yamenyesha ivyaranguwe n’ubwo bushikiranganji mu mwaka wa 2017, Dr Janviere Ndirahisha yashikirije ko murico gihe abigisha 4800 aribo bahinduriwe ibibanza vyo gukoreramwo .

Uyo mushikiranganji yamenyesheje ko muruyo mwaka wa 2017 huguruwe inyigisho za kabari n’iza gatatu ” Master et Doctorat” bizofasha kugira ikibazo c’abigisha badafise ubuhinga n’ubumenyi bukwiye gitorerwe inyishu.