Abarundi Bane Mu Bacungera Umutekano Muri MINUSCA Batakaje Ibibanza Vyabo!

0

Mw’ikete ryanditswe n’Umushikiranganhi w’imigenderanire n’ayandi makungu w’Uburundi, Albert Shingiro, ryagiye ahabona ku mbuga ngurukana bumenyi, haravugwamwo itegegeko ryasohowe n’Umunyabanga mukuru wa ONU n’isisata co ku garukana amahoro muri centrafrique, rivuga ko ibibanza vyarimwo abasirikare bane b’Abarundi vyegukiye ibindi bihugu biterera muri MINUSCA( umugwi ugarukana amahoro muri Centrafrique) kubera ko abo basirikare b’Uburundi ‘badafise ukumenyerezwa gukwiye n’ubumenyi bikwiye muri ico gikorwa cabo’.

Pancrace Cimpaye avugira CNARED, akaba yamenyesheje ati: “Uburundi butakaje ivyo bibanza bine kubera ukudashobora akazi kw’abarungitswe. Ariko mu ngabo z’Uburundi huzuye ababishoboye bikwiye. Aka mwana wa mama kakaba kiganje mu gisoda c’uburundi“.

Muri urwo rwandiko rwasohotse itariki 13 Ntwarante 2018, herekanwa ko ivyo bibanza Uburundi bwatakaje buzobisubirako haheze ikiringo c’umwaka kugira hatangwe ukumenyerezwa gukwiye mu basirikare b’Uburundi.

Urwo rwandiko rwasinyweko na Albert Shingiro rukaba rwandikiwe ahanini umushiranganji wo kwivuna abansi w’Uburundi. Vyoba bisigura ko aka mwana wa mama gakora mu barungikwa kugarukana amahoro mu bindi bihugu hatarabwe ubumenyi?Biratanguye kuja ahabona…