Abadashigikiye Ihinyanyurwa Ry’Ibwirizwa Shingiro Batanguye Guhagarikwa No Gufungwa.

0

Leta y’i Bujumbura iriko irategura akamaramampaka ku bijanye no guhinyanyura ibwirizwa shingiro rishasha rizotuma umukuru w’igihugu Pierre Nkurunziza ahari ubu aguma ku butegetsi gushika mu mwaka wa 2034 mu kumuha ububasha budasanzwe, mbere nk’ubwa cami.

Inyuma y’aho iryo sekeza ritanguye kwamamazwa, abantu bashika 20 baramaze guhagarikwa bagirizwa kuba nabo bariko bakora isekeza ryo kurwanya ako kamarampaka ko guhinyanyura iryo Bwirizwa shingiro.

Mu gihe Leta y’i Bujumbura yoyo ivuga ko iriko isigurira abanyagihugu insiguro isanzwe, abategetsi bo ku rwego rwa Leta bo hejuru bobo bagenda bahimirije abanyagihugu gutora EGO kuri iryo bwirizwa Shingiro, kandi bitemewe nk’uko CENI ibimenyesha. Ariko uwutavuga rumwe na leta ahirahiriye akamenyesha uko abona ibintu kuri iryo hinyanyurwa aca yagirizwa ko ariko ahimiriza abanyagihugu gutora OYA kuri iryo hinyanyurwa ry’Ibwirizwa shingiro.

Pierre Célestin Ndikumana, umushingamateka aserukira abashingamateka bo mu runani AMIZERO y’Abarundi mu nama Nshingamateka, yabwiye RFI ati : « Abategetsi bakora isekeza bahimiriza abanyagihugu ngo bazotore EGO, mu kurenga kw’itegeko kubera ko ubu turi gusa mu gihe co gusigurira abanyagihugu ivyahinduwe mw’ibwirizwa shingiro, ariko si igihe co kwiyamamaza kubwo guhindura canke kudahindura ibwirizwa-shingiro ».

Pierre Célestin Ndikumana abandanya ati : « Ku bijanye n’abanywanyi bacu, baguma bahagarikwa aha na hariya. Abantu bashika 20 baramaze guhagarikwa. Bagirizwa kuba bakora isekeza ryo kudatora canke gutora ihinyanyurwa ry’ibwirizwa Shingiro ». Uyo mushingamateka akaba ‘yiyamiriza ukwo guhagarikwa kw’abanywanyi babo kudashingiye ku mategeko’.

Nk’uko abatavuga rumwe na Leta nka bose bamaze kubimemyesha, iryo hinyanyurwa ry’ibwirizwa shingiro ritegekanijwe muri Rusama 2018 mu Burundi kuzoba « kwuzuyemwo amayeri gose ».