Tue. Jan 21st, 2020

Umutekano muke uravurwa mu nkambi y’impunzi ya Nduta

Uwo mutekano muke ukaba uvugwa n’impunzi z’abarundi baba mur’iyo kambi y’impunzi iri mu gihugu ca Tanzaniya. Uyo mutekano muke ukaba watanguye kuvugwa ku musi wa gatandadu mw’ijoro. Izo mpunzi zikaba ziyugaraniye mu mazu mugihe imiduga y’igipolisi yariko irazunguruka mw’ikambi yose.

Ibihuha vyatanguye vyatanguye kuvugwa kuwagatandatu ko hagiye kuba igitero c’abantu bitwaje ibigwanisho. Kuva ico gihe igipolisi caciye kigwiza kurikanura. Umwe mu mpunzi avuga ko imiduga y’igipolisi yaciye gatatu gose imbere y’inzu yiwe. Iyindi mpunzi ikavuga ko umukuru w’agacimbiri arimwo yamuhamagaye kugira atangure irondo eka n’umubanyi wiwe akaba yamubwiye ko nawene yahamagawe kugira irondo.

Ivyo bishitse mu gihe mw’ikambi y’inyarugusu habujijwe ko amasoko arema kuva kur’uyu wambere, Let aya Tanzaniya ifadikanije na Leta y’Uburundi nayo ikaba yasavye izo mpunzi z’abarundi gutaha iwabo ngo kuko amahoro ari yose. Ariko izo mpunzi zikavuga ko ico bahunze kikihari mbere bagasaba ko ishirahamwe HCR ryobafasha ngo ntibasubizwe m’Uburundi ku nguvu.