NEWS

Umukuru wa COMIBU ahamagarira abarundi kwihanganiranira mu budasa bwabo

By

on

Mugihe abari mw’idini rya Islam batanguye amafungo kur’uyu wambere, umukuru w’abari mw’idini rya Islam mu Burundi ‘’COMIBU’’, Cheikh Sadiki Kajandi Abdallah, yarasavye abarundi kwirinda gusotorana no kubahiriza agateka ka zina muntu. Cheikh Sadiki Kajandi Abdallah agasaba abenyepolitike gukoresha amajambo atuma haguma umwumvikano mu Barundi.

Umukuru wa COMIBU akavuga ko uko kwezi kwa Ramadhan kuzoba akaryo ku baislamu mu kuvuga ibisabisho basaba ko amatora yo mu 2020 azogende neza mu mahoro no mu mwumvikano. Cheikh Sadiki Kajandi Abdallah aributsa ko ukwisonzesha mu kwezi kwa Ramadhan ari inkingi ya 4 y’idini rya Islam isigura urukundo rwa mugenzawe, guheberanira, kugiriranira impuhwe no gusubiza hamwe.

Umukuru wa COMIBU aributsa aba islamu bose babarundi ko ukwezi kwa ramadhan ataruko gukora ivyiza gusa no kwisonzesha ariko aruko kandi kuvavanura n’igicumuro. Cheikh Sadiki Kajandi Abdallah arahamagarira aba islam kuba inkingi z’amahoro mu kurangura ishaka ry’Imana.

Recommended for you